punk
Lärmiljö

Så skapar du punk i klassrummet

En fungerande och effektiv återkoppling – till eleverna men också från eleverna – är en av nycklarna till att skapa en bra lärmiljö. Och det finns gott om enkel teknik till din hjälp, tipsar Johan Eriksson, SO-lärare och ”Årets skolpunkare”.

Priset som ”Årets skolpunkare” fick Johan Eriksson under SETT 2016, bland annat för sin förmåga att skapa ett klassrumsklimat där varje elev blir sedd och vågar ta plats. En av hemligheterna är att han har hittat nya och tidseffektiva sätt att återkoppla arbetet till sina elever. 

Johan Eriksson.
Johan Eriksson.

– Det man verkligen vill är ju att sitta ned några minuter med varje elev och ge muntlig återkoppling på vad de har gjort, men det är inte alltid det finns tid. I stället jobbar jag mycket med olika hjälpmedel för att göra den här återkopplingen, säger Johan Eriksson som är förstelärare på Runbacka skolor/Runan i Sollentuna. 

Med rörlig bild, Youtube-länkar, smarta program och digitala verktyg sköter han mycket av sin respons till elevernas arbete. Det sparar tid och bidrar till den formativa bedömningen.

– Bra återkoppling gör också att eleverna snabbt kan ta till sig vad de behöver träna mer på. När man sedan anpassar undervisningen så att den bättre möter elevernas omedelbara inlärningsbehov blir fler nöjda och förstår vad de ska göra.

Reaktionerna från eleverna själva har varit uteslutande positiva.

– Alla är positiva. Dels är de nöjda med att kontinuerligt få veta hur de ligger till, dels sparas mina kommentarer så de kan titta på dem när det behövs. De gillar också den personliga kontakten som det blir när man till exempel ger muntlig återkoppling, även om det är en filmad monolog. Jag tror det blir lättare för dem att ta till sig.

”Årets skolpunkare” blir man självklart inte utsedd till om man inte också har en förkärlek för att bryta normer. Johan Eriksson gillar att testa nya grepp i sin undervisning och missar inte gärna ett tillfälle att utmana sig själv och sina elever i klassrummet.

– För mig handlar det väldigt mycket om att föregå med gott exempel, att våga testa och våga misslyckas. Ibland går det åt helvete, men det spelar inte så stor roll. Det tror jag skapar en klassrumsmiljö där man vågar säga vad man tycker och vågar be om hjälp. Bonusen är att det också skapar ett klimat där eleverna litar på varandra och gärna tar hjälp av varandra. Då är mycket vunnet, säger Johan Eriksson.

Men ett sådant förhållningssätt kräver också att det finns en förståelse från skolledningen. Samma tillåtande och öppna attityd som finns i klassrummet måste finnas på rektorsexpeditionen och i kommunledningen.

– Om man ska prata i sporttermer kan man säga att man som lärare inte ska behöva vara rädd att bli bänkad bara för att man gör ett dåligt byte. Där har jag haft tur i min hemkommun, får jag säga.

5 TIPS FÖR ENKLARE ÅTERKOPPLING

1) Bedöm muntliga uppgifter i Videonot.es

Om eleverna har möjlighet att spela in uppgifter, prov eller diskussioner som de kan lägga upp på Youtube (olistat, så ingen kan söka fram den) är gratisverktyget Videonotes ett mycket bra verktyg för att bedöma. Eleverna skickar Youtube-länken och programmet lägger upp filmen på ena sidan och ett tomt dokument på andra sidan, där man under filmens gång kan skriva kommentarer. Vid varje kommentar får du en tidsangivelse som gör att filmen hoppar till rätt ställe när man klickar på meningen. Efter att man har rättat och kommenterat delar du enkelt länken till kommentarerna med eleverna via mail.

2) Filma dina elever mer!

På Youtube kan du också ge kommentarer direkt i en film. Om eleverna har en redovisning kan du filma den, ladda upp den på Youtube och skriva kommentarer (så kallade annoteringar) direkt i filmen. På så vis har de alltid möjlighet att gå tillbaka och kolla vad de gjort bra och vad de måste tänka på till nästa gång. Kom ihåg att välja att ladda upp filmerna ”olistade” bara, så att man bara kan se filmen om man har den exakta webbadressen.

3) Ge muntlig feedback med movenote.com

I gratisprogrammet Movenote laddar du enkelt upp ett dokument på din skärm. Sedan spelar du in din muntliga feedback till eleverna samtidigt som du syns i bild i ena hörnet. Om man vill belysa något speciellt ställe i texten använder man en laserpekare som man styr med musen. När man sparat skickar man enkelt en länk till eleverna så de kan se filmen med dina kommentarer. Eftersom man själv syns i bild blir det en mer personlig touch.

4) Muntlig feedback med skärminspelningsverktyg

Om man själv inte vill synas i bild så kan man i stället använda sig av något av de otaliga skärminspelningsverktygen som finns att tillgå. Där spelar man in det som händer på skärmen och du kan prata in det du vill säga, samtidigt som du markerar i texten. Efteråt mejlar du filmen till eleverna. Exempelvis kan man använda något av följande program: Jing, Quicktime, Screencast-o-matic eller Screenr.

5) Exit tickets: Mentimeter.com

Det är ju också bra om du som lärare kan få feedback på det du gör. Hur vet man att man lyckats med sin undervisning? Har eleverna förstått det ni har pratat om? Här kan man använda så kallade ”exit tickets”, en kort fråga eller två som eleverna svarar på innan de lämnar lektionen. Själv använder jag ofta mentimeter, ett superenkelt gratisverktyg där man snabbt skriver ihop en fråga eller två som eleverna får rösta på med hjälp av dator, Ipad eller telefon innan de går.

Kommentera