miljomalen
Lektionstips

Så undervisar du om miljömålen

För den som vill jobba med Sveriges miljömål tillsammans med eleverna har Naturvårdsverket och Håll Sverige Rent tagit fram 18 konkreta lektionsupplägg som läraren kan använda i sin undervisning. Materialet är kostnadsfritt och går att koppla till många av grundskolans ämnen.

Riksdagen har beslutat om 16 miljökvalitetsmål som ska fungerar som riktmärken för det svenska miljöarbetet. För att ge lärare stöd i att undervisa om miljömålen gav den förra regeringen i uppdrag till Naturvårdsverket att ta fram ett stödmaterial om hur skolor och lärare kan arbeta med miljömålen.

Tillsammans med organisationen Håll Sverige Rent har Naturvårdsverket nu tagit fram ett konkret lektionsmaterial, som kostnadsfritt går att ladda ner från respektive organisations hemsida.

– Med det nya materialet kan eleverna lära sig om alla våra miljömål genom konkreta lektionsupplägg som att bygga vattenrenare eller göra kortfilmer om hur vi kan sola säkert, Vi hoppas att de nya lektionsuppläggen kan sprida kunskap om miljömålen i många skolor runt om i Sverige. säger Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent i ett pressmeddelande.

Enligt Johanna Ragnartz finns det många kopplingar mellan miljömålen och grundskolans läroplan. Miljömålen passar bra för arbete över ämnesgränserna och kan täcka in olika delar av undervisningen i ämnen som samhällskunskap, geografi, de naturorienterande ämnena samt svenska och engelska.

Enligt de som står bakom materialet passar det väl för praktiska övningar, exkursioner, lärarledda diskussioner, argumenterande texter, sagor, rollspel och debatter.

Lektionsuppläggen kan laddas ner hos Håll Sverige Rent eller på Miljömål.se.

Kommentera