fallgopar1

Per-Olof och Christine Bentley.

| Foto: Emma Olsson
Matematik

Så undviker du fallgroparna i matten

Svenska matteelever får dåliga resultat i internationella jämförelser. Systematiska inlärningsfel och begreppsförvirring är några av orsakerna.

Tips!
  • Kalla det ”växla” och inte ”låna” när du ställer upp subtraktioner. ”Växla” är ett begrepp som också fungerar när det gäller att byta enheter i tal.
  • Se till att multiplikationstabellen sitter, så att elever kan koncentrera sig på nya saker i stället för att fastna på talen.
  • Jobba med begrepp och resonemang, inte färdiga lösningar här och nu.

Per-Olof Bentley är lärarutbildare samt fil. dr i matematikdidaktik och docent vid Göteborgs universitet. Han har varit Skolverkets expert när det gäller djupanalysen av TIMSS-resultaten i Sverige. 

Christine Bentley är fil. dr i språkdidaktik, forskare och lärare med lång erfarenhet av matematikundervisning. 

Ju mindre resonemang läraren för och ju mer kokboksaktig matteundervisningen är, desto sämre presterar eleverna.

Det menar forskarna Per-Olof och Christine Bentley.

I våras kom deras bok ”Milstolpar och fallgropar i matematiken”, som bland annat bygger på intervjuer med 500 elever.

Genom dessa har de identifierat viktiga milstolpar i matteinlärningen – och vilka fallgropar som omger dem.

– Vi måste undvika fallgroparna, annars får vi tillbringa mycket tid med att reparera, säger Christine Bentley.

– Fallgroparna blockerar eleverna från att nå nästa mål. Ofta angriper man inte själva orsakerna, säger Per-Olof Bentley.

Ett vanligt misstag bland eleverna i undersökningen är att de fastnat vid ”störst först” vid subtraktion. Den logiken lever med, och används även när det inte är korrekt. Vilket bland annat kan leda till att eleverna vänder på tal och svar som ska bli negativa, i stället blir positiva.

– De blockerande misstagen syns inte i diagnoser, och på så sätt kommer man aldrig åt fallgroparna och orsakerna, säger Per-Olof Bentley.

Ett enkelt exempel på hur man undviker en vanlig fallgrop är att automatisera multiplikationstabellen. Om den inte sitter, blir eleverna alltför koncentrerade på att räkna ut talen i matteexemplen och missar den nya information som läraren presenterar.

När det kommer till bråk är det svårt för elever som inte förstår själva grundprincipen. Ett sätt att förklara fjärdedelar och femtedelar kan vara att leka pizzeria, menar Christine Bentley.

– Det är bra att ge eleverna en begreppsbild, säger hon.

Då blir det tydligt för eleverna att 4/5 plus 1/5 aldrig kan bli 3.

Hon rekommenderar boken som avsnittsläsning inför nya matematikmoment i klassen.

– Det är inte en bok att sträckläsa, men det går bra att läsa enskilda kapitel för att undvika fallgroparna – eller för att reparera de misstag eleverna redan gör.

– Det bästa vore om vi kunde använda begrepp från början, som går att använda hela vägen. Det talar för en gemensam planering av undervisningen över stadieindelningen, säger Per-Olof Bentley.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm