nyfikenhet_2

Så väcker du elevernas nyfikenhet

Lärare och forskare vid Högskolan i Gävle har tagit fram en bok med tips för att göra naturvetenskap, matematik och teknik mer intressant för eleverna.
– Ett knep är att låta eleverna få mer tid att tänka men också att prata långsamt, säger Mikael Björling, lektor i kemi vid Högskolan och en av författarna till boken.

Tips till lärare

– Använd signaler – Man kan t ex sätta på sig en labbrock för nu har vi kemi, eller nu ska vi ut i naturen för nu håller vi på med biologi. Det blir en signal, att nu kopplar vi på biologitänket eller nu kopplar vi på kemitänket osv.

– Tid att tänka – Ett annat sätt är att låta eleverna få tid att tänka. Man kan prata långsamt, vänta lite mer på svaret än man brukar göra. Inte fråga vad det är som gör att solen lyser, utan vad du tror det är som gör att solen lyser. Då blir det mycket enklare att svara för då blir det vad jag tror och inte det rätta svaret.

– Lärandestudier – Göra lärandestudier där man jobbar med lärarna i skolorna. Ett experiment med någon typ av begrepp och så en kontrollgrupp som får höra det på ett lite annat sätt.

Varför upplevs matematik som svårt av många elever och hur kan en lärare väcka gymnasieelevers intresse för fysik? En grupp lärare och forskare vid Högskolan i Gävle har länge grubblat på hur man kan göra ämnena naturvetenskap, matematik och teknik mer intressant för Sveriges elever. Det utmynnade till slut i en bok med exempel på bra sätt att göra ämnena tillgängliga och uppmuntra till utveckling av undervisningen.

I ”Ämnesdidaktiska utmaningar inom matematik, naturvetenskap och teknik” kombineras forskningsresultat med filosofiska funderingar och praktiska tips.

I boken har flera forskare och lärare skrivit olika kapitel. En av författarna är Mikael Björling som arbetar som lektor i kemi vid Högskolan i Gävle.

– Mitt kapitel handlar bland annat om att försöka ta reda på svårigheterna med att lära sig ämnet och om man nu skulle vilja ta upp naturvetenskap i tidiga åldrar, vad finns det för förutsättningar att göra det? säger han.

Mikael Björling menar att naturvetenskap är ett ganska svårt att lära sig och därför måste man börja ganska tidigt – helst redan i förskolan.

– Att utsätta mindre barn för naturvetenskapliga ämnen tidigt tror vi är en bra väg att gå. Det är viktigt att börja tidigt. Då är de naturligt nyfikna på våra ämnen.

För att väcka elevernas nyfikenhet kan den upplevda relevansen förstärkas om vi kan få dem att stanna upp och koppla på sitt rationella tänkande

– Ett tips är att tala långsamt och låta eleverna få mer tid att tänka, säger han och fortsätter:

– Vi har två sätt att tänka, ett som är snabbt och ett som är lite mer långsamt och eftertänksamt. Inom våra ämnen måste man använda det sistnämnda. Det snabba vardagstänkandet leder oss ofta fel.

Till vilka lärare vänder sig boken?

– Alla som har något intresse för att väcka nyfikenhet. Blivande lärare och verksamma lärare. Vi vill stimulera någon slags utveckling av skolan.  Vi hoppas att boken kan användas i lärarutbildningen och att fler lärare i landet ska bli intresserade av att arbeta med de här frågorna. 

Här kan du läsa boken.

Kommentera