Annons
Kvarnbäcksskolan blev en av de utvalda skolorna i satsningen ”Samverkan för bästa skola”. Foto: Martina Danielsson

Så vände skolan den negativa trenden

Publicerad 30 november 2020

Fakta

Rektorns råd: Tre sätt att höja skolans kunskapsresultat

  • ”Skapa en organisation som stödjer utveckling och förändringsarbete.”
  • ”Ha fokus på kvalitet i undervisningen. Skapa förutsättningar för kollegialt lärande.”
  • ”Förankra verksamheten i läroplanens samtliga kapitel. Låt läroplanens elev- och kunskapssyn synas i verksamheten.”

Det har snart gått tre år sedan Kvarnbäcksskolan hade Skolinspektionen efter sig. I dag betraktas grundskolan i Jordbro som ett exempel på att det går att bryta en negativ spiral, och motverka konsekvenserna av skolsegregation.

– Innan vi gjorde vår helomvändning var det ganska rörigt i skolan. Det var konflikter och barn som var ledsna, säger rektor Jannica Andreasson.

Tillsammans med biträdande rektor Joakim Stenblom visar hon runt på Kvarnbäcksskolan i Jordbro i Haninge kommun. Tegelbyggnaden rymmer 377 elever, 55 medarbetare och har denna soliga fredagsförmiddag fått besök av jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) och utbildningsminister Anna Ekström (S). 

– Det är en sak att sitta och läsa en massa rapporter, det är en helt annan sak att prata med lärare, rektorer och elever, säger Anna Ekström. 

Tre år har snart gått sedan Kvarnbäcksskolan blev en av de utvalda skolorna i satsningen ”Samverkan för bästa skola”. Insatsen riktar sig till skolor med låga kun-skapsresultat, skolor som valts ut av Skolinspektionen, och som tillsammans med Skolverket ska komma fram till lämpliga åtgärder för att höja kvaliteten och elevernas kunskaps-resultat.  

– När jag började som rektor 2017 fick skolan en tillsyn av Skolinspektionen med flera brister. När jag sedan tittade tillbaka på tillsynen som gjordes fyra år tidigare upptäckte jag att den såg i princip likadan ut, vilket gjorde mig jättebedrövad, säger Jannica Andreasson.

Hon fortsätter: 

– Det handlade bland annat om elev-hälsans rutiner och att elever inte skyndsamt fick det stöd som de behövde. Det saknades även dokumentation och struktur för svenska som andraspråk. Inga elever fick betyg i ämnet och det var såklart helt fel.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) och Kvarnbäcksskolans rektor Jannica Andreasson.

Hand i hand med att grundskolan påbörjade arbetet för att möta kritiken inleddes ytterligare en resa med målet att förankra läroplanens kunskapssyn och värde-grund i verksamhetens alla delar, samt synliggöra det i lärmiljöerna.

Med hjälp av en ateljerista gjorde skolan om samtliga klassrum för att skapa lärmiljöer där eleverna uppmuntras till eget utforskande och experimenterande. Omvandlingen har bland annat resulterat i att majoriteten av bänkarna har försvunnit och stolarna staplats på varandra.  

– Skolan har sett likadan ut i alla år, men vi kände att vi måste våga utmana normerna och testa nya saker, säger Jannica Andreasson.

Den sparsamma möbleringen löper numera som en röd tråd genom klassrummen, vars väggar pryds av färgglada vimplar där varje elev avslöjar favoriterna när det kommer till mat, djur och färg.  

– För oss är det viktigt att elever och familj känner igen sig när de börjar på skolan. I stället för stora förändringar mellan årskurserna vill vi skapa trygghet och förtroende, säger Jannica Andreasson.

För att göra undervisningen mer varierad och tillgänglig har skolan därtill inlett ett projekterande arbetssätt som går ut på att årskurserna arbetar tillsammans med ett särskilt ämnesområde. Projektet formas utifrån elevernas intressen och motivation, och den här månaden är det bäcken som rinner inpå knuten som utforskas. 

Jannica Andreasson vittnar om hur det nya arbetssättet har gjort undervisningen mer begriplig, och även ökat samarbetet med elevernas vårdnadshavare. 

– Tidigare var närvaron på våra föräldramöten låg, men när vi nu avslutar varje projekt med en redovisning kommer i princip alla inbjudna familjemedlemmar och är delaktiga i skolans arbete, säger hon.

”Vår utmaning är att ständigt testa, utvärdera och revidera hur vi arbetar”, säger Emelie Ebersköld, lärare på Kvarnbäcksskolan.

Samtidigt, i ett av klassrummen har Emelie Ebersköld inlett veckans sista svensklektion. Som lokalombud för Lärarnas Riksförbund har hon följt skolans utvecklingsarbete på nära håll. Utöver att anpassa lärmiljöerna för alla och utrusta dem med kognitiva verktyg berättar hon att det främst har handlat om att ta fram strukturerade planeringsmallar som gör det enklare att följa läroplanen.

– Satsningen har absolut påverkat vår skola till det bättre. Från att många lärare arbetade väldigt mycket på egen hand till att du nu kan gå in i vilket klassrum som helst och undervisningen ser likadan ut, säger Emelie Ebersköld.

Hon upplever inte att den omfattande satsningen har tagit för mycket tid. För även om förändringarna ”inte passade alla till en början” menar hon att majoriteten av lärarna har välkomnat dem i dag. 

– Ledningen har varit duktig på att ge oss tid. Förutom vår ATP har vi avsatt tid på lärarkonferenser en gång i veckan och på en större konferens varje år.  

Den årliga konferensen i maj fokuserar alltid på skolans fortsatta resa. Genom att utgå från en bild på ett tåg med fyra vagnar kommer ledning och lärare fram till vad de ska fokusera på under kommande läsår. Organisation, kvaliteten i verksamheten och värdegrund är återkommande rubriker, medan innehållet i den sista vagnen varierar. 

– Det finns fortfarande massor med saker som vi kan göra bättre. Lärmiljöer, arbetsron, digital kompetens, likvärdighet och hur vi behandlar varandra är punkter som vi ständigt måste arbeta med, säger Emelie Ebersköld.

Inför varje terminsstart sker särskilda medarbetarsamtal där innehållet i vagnarna diskuteras. Meningen är att alla skolans beslut och aktiviteter ska kunna knytas till tåget, och att samtliga medarbetare ska känna sig delaktiga i arbetet.   

– Vår utmaning är att ständigt testa, utvärdera och revidera hur vi arbetar. Vi får inte fastna i det som inte har fungerat utan måste blicka framåt och kommunicera så att alla fortsätter vara med på tåget, säger Emelie Ebersköld.

Utbildningsminister Anna Ekström under sitt besök på Kvarnbäcksskolan.Men för att kunna stoppa en negativ utveckling krävs det även stöd utifrån. I samband med sitt besök påpekar utbildningsminister Anna Ekström vikten av att som politiker komma ut till skolorna. 

– Det har blivit alldeles för lite av det under den här pandemivåren när vi har rest så lite. Man saknar det verkligen, för det är en särskild miljö på en skola och av lärare och elever får man alltid höra sanningen.

Kvarnbäcksskolan har lyckats förbättra sina skolresultat, men det finns flera andra skolor i utsatta områden som inte lyckats stoppa en negativ utveckling – vad behöver förändras där?

– Kommunerna måste jobba med att se till att resursfördelningen är riktigt bra, och det måste vi från staten också göra. Vi måste satsa mer på exempelvis likvärdighetsbidraget där mest pengar går dit där behovet är som störst. Men sedan måste riksdagspartierna ta ett djupt andetag och se att vi behöver lagändringar om vi ska bryta skolsegregationen. 

Vad får det för konsekvenser om man inte kommer till rätta med den utbredda segregationen i skolorna? 

–Att barn och elever växer upp i olika världar och får olika chans att lära sig mycket i skolan. Det är dåligt för barnen och det är dåligt för hela samhället, även på sikt. Om de elever som växer upp i Sverige i dag bara lär känna barn med samma bakgrund och ser elever med andra bakgrunder som främlingar – då är vi illa ute, säger Anna Ekström.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
Debatt

”Barnens bästa måste få gå före affärsintressen”

Debatt

”Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla förslag för att öka likvärdigheten”, skriver Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S).

Kommentera
Annons
Coronaviruset

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Corona

”Lärarnas oro har varit befogad.”

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Corona

Beskedet om att gymnasiet ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum är oroväckande, enligt LR. 

Annons
Annons

Gymnasieläraren Robin: ”Positivt men tufft”

Corona

Det här efterlyser han för att kunna planera resten av vårterminen.

Annons

Nya coronaråd för gymnasiet

Corona

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum.

Så många högstadieskolor undervisar på distans

Corona

Här är resultatet av Skolverkets snabbutredning.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

Friskolor

Kommunlistan: Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

Friskolor

”Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna”.

Forskning

Forskning: Därför brister elevernas historiekunskaper

Forskning

”Systematiska grundproblem som är orsaken bakom bristerna.”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Undervisning

Läraren och författaren Anders Tidström om en metod som lätt viftas bort.

Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Skolbibliotek

Kraven skärps – måste vara bemannade av utbildad personal.

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons