vagskal_copy
Foto: Mostphotos
Östra Göinge

Samarbete förbättrade vägledningen

I Skåne samarbetar fyra kommuner i ett projekt med målet att förbättra vägledningen i grundskolan.

Tips

Här hittar du dokumentet ”Studie- och yrkesvägledning i Östra Göinge kommun” som beskriver arbetet med att stärka vägledningen i kommunen.

Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar. Fyra kommuner i Skåne – Landskrona, Lund, Skurup och Östra Göinge – driver nu tillsammans ett projekt för att tidigarelägga och förbättra vägledningen i grundskolan.

I Östra Göinge arbetar Monica Johanson-Thor som studie- och yrkesvägledare. Hon sitter också i Lärarnas Riksförbunds styrelse för vägledare.

– Det finns en projektledare i varje kommun och alla har lagt upp arbetet på olika sätt även om grunden är den samma. Det handlar om att få in vägledningen från början, så att den blir en röd tråd genom hela grundskolan.

Hon berättar att man kartlagt det arbete som lärarna redan gör och att man gjort en skattning av skolans arbete.

– Läraren gör redan mycket i klassrummet som anknyter till vägledningen, vägledaren ska fungera som spindeln i näten och bistå med sin kunskap.

Monica Johanson-Thor säger hon blev positivt överraskad över hur mycket studie- och yrkesvägledning lärarna redan fick in i sin undervisning, enligt kartläggningen. 

– Vid utvecklingssamtalen pratar man om framtiden. I språkundervisningen talar man om olika yrken och vad de innebär, i de estetiska ämnena lyfter lärarna vad man kan arbeta med om man är intresserade av färg och form till exempel. Även i NO och SO kommer det in som naturliga inslag.

Hon poängterar att vägledning inte bara handlar om att informera om arbetsmarknaden utan minst lika mycket om att stärka elevens möjligheter att fatta viktiga beslut för framtiden, göra informerade val och lära sig ta konsekvenserna av sin val.

En grupp bestående av studie- och yrkesvägledare, lärarrepresentanter och utvecklingsledare i kommunen har tagit fram en plan ”Studie- och yrkesvägledning i Östra Göinge kommun” som beskriver hur skolorna i kommunen ska jobba med vägledningen, vem som har ansvar för vad och preciserar vägledarens roll. Man har regelbundna avstämningar och alla lärare i grundskolan är involverade.

Monica Johanson-Thor understryker att det inte handlar om att läraren ska få mer att göra.

– Det handlar snarare om att synliggöra allt det vägledningsarbete som läraren redan gör.

Nu har projektet genererat ytterligare två studie- och vägledartjänster i kommunen.

– Det blir en fördubbling av vägledare i kommunen till hösten. Politikerna har förstått hur viktigt det är med fungerande vägledning. Det finns ingen chans att göra ett bra jobb annars, då skulle det bli att man bara gör insatser i nian, precis som tidigare.

Kommentera