Lärarrollen

Säpo informerar lärare om IS

Lärare i Umeå har fått information från Säpo om terrororganisationen Islamsiska Staten (IS) och om hur man kan upptäcka att ungdomar söker sig till extrema islamistiska grupper. Men det handlar om utbildning och inte om att göra lärarna till informatörer, enligt Säpo.

Under vårterminens första dag fanns Säkerhetspolisen på plats på Dragonskolan i Umeå för att informera lärarna. För lärarna på plats var det tydligt att huvudbudskapet var att lärarna är de ögon och öron som Säpo behöver bland ungdomarna, rapporterar Sveriges Radio. 

Läraren Thomas Thelberg var en av lärarna som fick information om Islamiska staten, martyrskap och om vilka tecken man ska vara uppmärksam på som lärare. 

– I och med att man ska tänka på fler faktorer när det gäller våra ungdomar så blir det en ökad arbetsbörda. Man får kanske en ökad press då att måsta vara de extra ögonen ur det här perspektivet och kunna identifiera risker för ungdomar att vilja åka ner och strida, säger Thomas Thelberg till Sveriges Radio.

Enligt Säkerhetspolisen handlar det inte alls om att göra lärarna till informatörer utan om ett förebyggande arbete.

– Det viktigaste är att prata om det unga människor kan uppleva som problematiskt i samhället, det de vänder sig emot, lyssna på de åsikter som unga människor har, säger Fredrik Milder, informatör på Säkerhetspolisen.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm