sarskilt-stod-anna

Anna Ternhag jobbar som specialpedagog på Lillholmsskolan i Stockholm. Foto: Privat / Shutterstock

Specialpedagogik

Satsning för elever i behov av särskilt stöd

Efter flera turer inför Stockholms stad en ny modell för att säkerställa att elever som är i behov av särskilt stöd får den stöttning de behöver för att klara skolan.
– Det finns idag för få platser och för många elever, säger specialpedagogen Anna Ternhag.

Skolvärlden har tidigare skrivit om de olika besluten gällande elever i behov av särskilt stöd i Stockholms stad. Under 2017 togs den större delen av Stockholms CSI-grupper (centrala grupper för särskild inriktning) bort. Ett beslut som under 2019 skrotades då Stockholm stad istället bestämde att fler CSI-grupper skulle öppna

Det senaste beslutet från Stockholm stad är att ta ett ordentligt krafttag för att kunna säkerställa att alla barn får det stöd de behöver för att klara skolgången. 

– För att fånga upp de elever som har behov av stöd ska alla skolor nu ha särskilda undervisningsgrupper, men det finns barn som har mer omfattande behov och behöver ett större stöd än så. Därför öppnar vi också resursgrupper ute i varje stadsdel, säger skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist i ett pressmeddelande.

Anna Ternhag, som jobbar som specialpedagog på Lillholmsskolan i Stockholm, gläds åt den modell som Stockholms stad presenterat. Modellen går ut på att elever som har särskilda behov ska ingå i en egen grupp på sin egen skola. Målet är att alla skolor i Stockholms stad framöver ska ha sådana grupper på skolan. De elever som är i behov av mer stöd och som har omfattande särskilda behov kommer få undervisning i en separat grupp inom stadsdelen. 

– Under åren är det många barn med omfattande särskilda behov som farit väldigt illa för de inte fått det stöd de behöver. Det finns idag för få platser och för många elever. Samtidigt får vissa av dessa eleverna åka hur långt som helst till och med till andra delar av kommunen för att träffa sin grupp, förklarar hon. 

Att varje stadsdel får en egen specialiserad resursgrupp gör att eleverna som är ingår dessa grupper inte tappar kontakten med sin ordinarie skola. Något som Anna Ternhag anser är avgörande för elevernas självbild.

– För vissa är det bra att bara ingå i en egen specialgrupp. Men för andra är det förödande. De oroar sig för att inte få vara med alla andra och tänker att de kanske inte klarar av lika mycket, förklarar hon. 

För de nuvarande CSI-grupperna, som är till för elever som är i behov av mycket omfattande särskilt stöd, blir det ingen skillnad utan de kommer finnas kvar som vanligt. Målet är att den nya modellen ska vara helt införd under hösten 2023 och kommer att implementeras stegvis fram till dess. 

Under åren är det många barn med omfattande särskilda behov som farit väldigt illa

Anna Ternhag som har jobbat som specialpedagog sedan 2009 kan se att det är skillnad i hur man idag jobbar med elever som är i behov av särskilt stöd. Hon menar att man idag har mer kunskap men att det även ställs högre krav på lärare.

– Lärarna behöver ha mer kunskap och kunna lära ut på flera olika sätt. Vi har lärt oss mycket under åren. Bland annat har vi blivit bättre på anpassning och kan på ett bättre sätt se hur vi ska bemöta och hjälpa varje elev och klass, förklarar hon och ger ett exempel:

– En del elever mår bra av att ingå i mindre grupper under en tid. Men eftersom tempot i dessa grupper kan dras ner är det även bra för dem att kunna ingå i en större klass. Andra mår bättre av att ingå i en helt egen grupp. 

Att kunna ge tillräckligt med stöd och hjälp är en viktig faktor för att alla elever att nå mål och få godkända betyg enligt Anna Ternhag. Men en annan viktig faktor handlar om att ge eleverna tillräckligt med tid. 

– Alla elever som är i behov av det får en extra resurstimme utanför ordinarie schema på Lillholmsskolan. Vi ger även barn som har nytta av det ett år att mogna till sig genom att låta de som inte når målen gå om. Det är inte direkt kontroversiellt, men jag har inte hört om så många andra skolor som jobbar på det sättet, säger hon.  

Kommentera