schack
Foto: Colourbox

Schackförbund vill ha med schack i undervisningen

Remi, schacka och en passant.
In med schack i skolorna, föreslår Sveriges schackförbund.
– Jag ser schack som ett modernt, pedagogiskt verktyg som kan göra underverk i skolan. Eleverna har nytta av schacket både i sitt vardagsliv och i de andra skolämnena, säger riksinstruktör Jesper Hall.

Så funkar schack i skolan

Idén med schack i skolan är att utbilda pedagoger i schackinstruktion. Pedagogerna får genomgå en halvdagskurs, där de får instruktionsmaterial, speciellt framtaget för pedagoger med mindre kunskaper i schack. Därefter får skolan 20 schackspel, ett stort demonstrationsbräde, pedagogiska schackhjälpmedel samt en mentor. Mentorn hjälper den färske schackinstruktören att komma igång och agerar bollplank.
I början av följande termin erbjuds pedagogerna en uppföljningskurs. Motkravet på skolan är att de bildar en skolschackklubb.

Bra för koncentrationsförmågan. Övar upp matematiskt och logiskt tänkande. Tränar mönsterseende. Triggar fantasin. Utvecklar läsförståelsen. Listan över fördelarna med att skolbarn spelar schack var lång när Sveriges Schackförbund höll seminarium i Almedalen.
Att schackspelande kan stimulera matematikundervisningen är kanske logiskt, men det var schackets betydelse för elevernas sociala liv som lyftes fram under seminariet.
– Schack är ett socialt verktyg. Lärare vittnar om att schack skapar ett lugn i gruppen. Reglerna i schack är tydliga och det finns inget att förhandla om, schack uppmuntrar ett sportsligt uppträdande. Dessutom bedöms man inte för hur man ser ut i schack, utan för hur bra man är på att spela, säger Jesper Hall.

Fuglesang med i debatten

Rymdfararen Christer Fuglesang fanns på plats under seminariet och vittnade om sitt stora schackintresse. Före sin första rymdresa tillverkade han ett schackbräde, klippte och klistrade med kardborrar som skulle hålla pjäserna på plats och kunde under den berömda resan – via Dagens Nyheters hemsida – spela mot folk på jorden.
– Men i schack måste man koncentrera sig. Jag gjorde ett sämre drag under min rymdresa och det skulle komma att straffa sig, säger Christer Fuglesang, som såg sitt rymdschack som ett tillfälle att framhålla spelet för allmänheten.

”Helt rätt”

– Jag tror att en satsning på schack i skolan är helt rätt. Schack övar upp koncentrationen och utvecklar det matematiska och logiska tänkandet som är en framgångsfaktor i många avseenden. Dessutom är schack generationsöverskridande och något som man håller på med långt upp i åldrarna.
För två år sedan startade Sveriges Schackförbund ett försöksprojekt i Lund, med mål att tillvarata intresset som tävlingen Schackfyran hade fött. Under 2010 spred sig satsningen till Halland, Västmanland, Jämtland, Stockholm och Huddinge. Vid årsskiftet hade 50 nya skolschackklubbar bildats i Sverige och 164 pedagoger utbildats. Schackförbundets skolprojekt har stöd av professorer från olika ämnesområden, däribland kognitionsforskaren Peter Gärdenfors, kulturgeografen Tora Friberg och matematikern Sten Kaijser. Förhoppningarna om vad schack i skolan kan åstadkomma är stora:
– Vårt schackprojekt är ett socialt projekt i första hand. Det är bra för elevernas sammanhållning och klassens självkänsla, säger Jesper Hall.

Kommentera