sd_politik_0

Stefan Jakobsson, SD:s skolpolitiske talesperson.

Politik

SD: ”Inför praktik på sär- och specialskolor för alla lärarstudenter”

Sverigedemokraterna vill höja inträdeskraven till lärarutbildningen kraftigt och införa praktik på särskolor eller specialskolor för alla lärarstudenter. 
– Det är ett resursslöseri att inte använda deras kompetens, säger Stefan Jakobsson, SD:s skolpolitiske talesperson.

På tisdagen presenterade Sverigedemokraterna nya delar av partiets skolpolitiska program.Bland annat vill man höja inträdeskraven till lärarutbildningen kraftigt. 

SD föreslår att den som vill komma in på lärarutbildningen måste som lägst ha C i betyg i svenska, engelska och matematik, oavsett inriktning. I dag räcker det med lägsta godkända betyg E för att komma in på utbildningen. Dessutom föreslår SD att det ska bli svårare att komma in via högskoleprovet.

– Vi har extremt många avhopp från lärarutbildningen och det är resursslöseri å det grövsta. Vi föreslår att man även ska kunna göra kortpraktik på tre fyra veckor från det att skolorna börjar till att den högre utbildningen börjar, för att se om det verkligen är lärare man vill bli, säger Stefan Jakobsson till Skolvärlden.

Att öka kvaliteten på de som kommer in kommer också att öka kvaliteten på utbildningen, menar han. 

– Ser man till att studenterna håller en god kvalitet när de kommer in så kommer troligen avhoppen att minska. Så jag ser inte att det kommer att utbildas speciellt mycket färre antal lärare. 

På en skala från ett till tio anser Stefan Jakobsson att lärarutbildningen varierar mellan fyra och sju. 

– Det är för dålig kvalitet på lärarutbildningen i dag. Den innehåller för lite av rätt saker och för mycket av annat som kanske inte lärarna riktigt har nytta av. 

Frågan om höga antagningskrav är någonting som Mimmi Rönnqvist, ordförande för Lärarnas Riksförbunds studerandeförening, har drivit länge.

– Det är bra att fler partier får insikt i att det här är någonting som kan vara gynnsamt. Vår förhoppning är att alla ska tycka att det här är en bra idé, säger Mimmi Rönnqvist.

Liberalerna var redan i mars ute med att man vill höja kraven för lärarutbildningen, men då med minst C i svenska och i de ämnen man ska undervisa i som krav. Stefan Jakobsson hoppas kunna sätta sig med andra partier och jobba mer blocköverskridande med antagningskravfrågan. 

– Lås in alla politiker i ett rum och låt oss komma överens om en politik som gäller långsiktigt. 

Vad gäller lärarutbildningens innehåll anser Sverigedemokraterna att man även ska införa någon form av praktik på särskolor eller specialskolor för alla lärarstudenter.

– Jag tror väldigt mycket på att lärarna som jobbar inom sär- och specialskolor har mycket verktyg som ordinarie lärare skulle ha väldigt stor nytta av. Utifrån att vi har elever som inte lider av så stark funktionsnedsättning att man är aktuell för specialskola eller särskola, men de har lightversioner av det här, gör att de fortfarande behöver verktygen i klassrummet, säger Stefan Jakobsson.

Så ni vill att det ska vara ett krav för alla lärarstudenter som går utbildningen? 

– På något sätt att tillgodogöra de verktygen. Jag vill först utreda hur möjligheten är, för jag kan inte säga att alla lärare ska gå fyra veckors praktik på en särskola för då kanske särskolorna spricker fullständigt. Det är ett resursslöseri att inte använda deras kompetens tycker jag. 

Kommentera