Avhandling

”Separera språk- och kulturinlärning”

Svenskundervisningen för vuxna immigranter handlar för mycket om svensk kultur och för lite om faktiskt språkinlärning. Eleverna fostras snarare än undervisas, enligt en ny avhandling vid Linköpings Universitet.

Mozhgan Zachrison ville ta reda på varför svenskundervisningen ger så olika utfall för olika människor. Hon har studerat två grupper av vuxna elever och studenter med utländsk bakgrund, dels inom grundläggande vuxenundervisning, dels vid Malmö högskola.

– Varför lär sig en del att behärska språket, och andra inte? Vad händer i själva svenskundervisningen? Språket är nyckeln till hela din existens, till arbete, till samhället, gemenskap, självtillit, ja till allt, säger hon i ett pressmeddelande.

Hon följde undervisningen och intervjuade elever och lärare inom grundläggande vuxenutbildning, som riktar sig till immigranter som behöver mer undervisning i svenska.

– Undervisningen var inte kopplad till deras sociala verklighet. Istället för att ta vara på deras egna erfarenheter fick de uppgifter som att skriva om hur man firar påsk i Sverige. Något som för många krävde mycket tid i research, istället för att arbeta med språket och kommunikativ kompetens.

Mozhgan Zachrisons slutsats är att undervisningens fokus på att lära ut svensk kultur blir hindrande för eleverna. De fick exempelvis läsa boken ”Grabben i graven bredvid”, som kräver ett stort ordförråd och kunskap om svenska sociala koder för att förstå. Många elever uppfattade den som förvirrande och tappade sugen.

Hon menar dessutom att eleverna betraktas som offer för sin sociala och kulturella bakgrund, något som de ska räddas ifrån.

– Lärarnas roll som kritiska individer är viktig, säger hon. Man ser eleverna som barn som ska uppfostras till att bli svenskar, istället för vuxna människor med egna erfarenheter och potential. Med ett kritiskt förhållningssätt kan man lägga mer ansvar på eleverna för sitt eget lärande och samtidigt erkänna dem, något som saknas i denna studie.

Separera språk- och kulturinlärning, är Mozhgan Zachrisons rekommendation. Hon efterlyser också en attitydförändring, en större nyfikenhet på och intresse för de som kommer till Sverige.

Mozhgan Zachrison disputerade den 5 september med avhandlingen ”Invisible voices. Understanding the sociocultural influences on adult migrants´ second language learning and communicative interaction”, vid REMESO, Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle vid Linköpings universitet.

Kommentera