skola_hander_klassrum

Foto: Shutterstock

Sexualundervisningen

Sex- och samlevnad får nytt fokus – och byter namn

Sexualundervisningen i skolorna ska inriktas mer på värderingar och frågor om frivillighet och samtycke.
Regeringen har beslutat om förändringar i läroplanen från 2022.

Ämnet sex- och samlevnad kommer från höstterminen 2022 heta sexualitet, samtycke och relationer. Syftet med läroplansförändringarna är att grund- och gymnasieskolorna i högre utsträckning ska lyfta in frågor om samtycke och frivillighet i undervisningen. 

– Det är otroligt viktigt att skapa en samtyckeskultur. Vi har en samtyckeslag sedan 2018 men vi behöver också en samtyckeskultur — en syn att sex bygger på frivillighet och ömsesidighet, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) till TT.

Regeringen fattar sitt beslut mot bakgrund av Skolinspektionens granskning av sexualundervisningen för några år sedan. Då påpekade Skolinspektionen brister i form av osäkra och okunniga lärare, samt att undervisningen handlade mer om kunskaper än normer och värderingar. 

Vidare ska elever lära sig ett kritiskt förhållningssätt till pornografi, något som Åsa Lindhagen konstaterar ”finns bara ett knapptryck bort i barn och ungas telefoner”.

– Det kan vara väldigt grov våldspornografi. Jag hör om flickor som känner oro för krav på stryksex, och unga killar som känner press på att det ska gå till som i pornografin. Där måste vuxenvärlden möta upp och prata om dessa frågor.

Undervisning om hedersrelaterat våld och förtryck ska också utgöra en del av ämnet. Åsa Lindhagen hoppas att lärarnas kunskap ska underlätta för utsatta elever att vända sig till skolan.

– Skolan kan inte göra allt men skolan kan göra mer för att bekämpa det våldet, säger hon.

Sedan 1 januari är sexualundervisning obligatorisk i lärarutbildningarna.

– Det är jätteviktigt att lärarna är rustade och känner sig trygga med de viktiga och svåra frågorna, säger Åsa Lindhagen.

Kommentera