sfi_distans_debatt_utan_flarp

”På SFI finns många elever som saknar egna datorer och uppkoppling”, skriver Maria Nilsson (L) och Anna Manell (LK).

| Foto: Shutterstock
Debatt

”SFI-elever riskerar stora kunskapstapp med distansundervisning”

Debatt ”Distansundervisning riskerar att leda till att SFI-elever får stora kunskapstapp, tappar förankringen och kontakten med skolan och försvårar förutsättningarna att komma in på svensk arbetsmarknad”, skriver Maria Nilsson (L) och Anna Manell (LK).

 

Den andra vågen av covid-19 har visat sig vara betydligt värre än vad som förutspåtts. Fler och fler gymnasieutbildningar och vuxenutbildningar väljer att gå över till distansutbildning  

Sedan tidigare har regeringen aviserat att bibliotek bör stängas på grund av möjlig smittspridning. Problemet är att stängningen av bibliotek också riskerar att drabba elevgrupper som har haft det svårast att klara av övergången till distansundervisning framför allt SFI elever och elever inom grundläggande vuxenutbildningen.

På SFI finns många elever som saknar egna datorer och uppkoppling. Att studera på distans är tufft nog men att studera på distans via en mobil säger sig självt är betydligt tuffare. Dessutom är det svårare att bedriva undervisning på distans när språket är begränsat.

Det riskerar att leda till att SFI elever får stora kunskapstapp, tappar förankringen och kontakten med skolan och försvårar förutsättningarna att komma in på svenska arbetsmarknad. Redan före corona pandemin fanns många utmaningar inom SFI såsom låg andel behöriga lärare, behov av att stärka kvaliteten och öka genomströmningen.

Enligt CSN:s regler är det inte möjligt att ta ett merkostnadslån för att köpa en dator. Den regeln skulle vi vilja uppmana regeringen att ändra på givet omständigheterna.

Det finns också en tydlig jämställdhetsaspekt, 2019 var antalet elever i SFI 153 000, varav 57 procent kvinnor och 43 procent män.

Vuxenutbildningen (grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna) är inte sällan styvmoderligt behandlad i svenskt skolsystem. Ofta den skolformen som inte alls omnämns. Det är att underskatta den betydelse som vuxenutbildningen har och den betydelse som den kommer att få framöver. Det är också att underskatta den dedikation och lojalitet mot elever och tron på vuxenutbildning som skolform som finns bland nästan alla som arbetar med detta.

Finansieringen av studier ser olika ut beroende på vilken del av vuxenutbildningen eleverna läser på. Vissa finansierar sina studier via studiestartstödet dvs. CSN lån. Enligt CSN:s regler är det inte möjligt att ta ett merkostnadslån för att köpa en dator. Den regeln skulle vi vilja uppmana regeringen att ändra på givet omständigheterna. Det berör inte minst elever på grundläggande nivå.

Samtidigt måste Sveriges kommuner och regioner säkerställa att kommunerna i egenskap av huvudmän för vuxenutbildningen också ser till att det finns möjligheter för elever inom vuxenutbildningen att få tillgång till hemdatorer och uppkoppling.

I den situation som har uppstått ska självfallet inga elever riskera onödig smittspridning. Samtidigt som det är av yttersta vikt att eleverna inom vuxenutbildningen kan upprätthålla sin undervisning.

Maria Nilsson, riksdagsledamot i utbildningsutskottet för Liberalerna
Anna Manell, ekonomisk politisk talesperson Liberala Kvinnor

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenterna som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden
Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm