Alliansförslag

Sju alliansförslag för skolan

Nu har alliansen presenterat sin utbildningspolitik i sju punkter. Bland annat vill man stoppa regeringens förslag om obligatoriskt gymnasium, och införa tioåring grundskola och betyg från årskurs fyra. Alltsammans förslag som går emot regeringens. Lärarnas Riksförbund tycker att några av förslagen är bra, men önskar en mer sammanhållen skolpolitik.

Alliansens företrädare har presenterat den del av sin budget som handlar om utbildningspolitiken. Jan Björklund (FP) presenterade bland annat en lista med sju punkter för hur allianspartierna vill utveckla grund- och gymnasieskolan. I den står det klart att de har andra mål med den svenska skolan än regeringen.

Bland annat vill alliansen införa en tioårig grundskola och betyg från årskurs fyra. Vidare vill man att sexåringar ska börja i årskurs ett och inte som i dag i förskoleklass. De vill också införa ordningsomdömen i så väl högstadium som gymnasium.

Lärarnas Riksförbund tycker att förslaget om en tioårig grundskola är bra.
– Men det får inte bara innebära att förskoleklassen blir obligatorisk. Med ett längre, fyraårigt, lågstadium kan vi sätta in fler och tidigare insatser där det behovet finns. Där har de borgerliga partierna en stark poäng, säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Förslaget om betyg redan från årskurs fyra ställer sig förbundet däremot emot.
– Vi vill avvakta utvärderingen av betyg från årskurs sex först, innan något nytt beslut fattas om betygen, säger Bo Jansson.

Förslagen ska nu upp för omröstning i riksdagen. Lärarnas Riksförbund menar att det bästa vore om det fanns en sammanhållen politik.
– Det blir problematiskt med en Socialdemokratiskt ledd regering som måste driva igenom en borgerlig politik. Naturligtvis måste vi ha bra förslag för skolan. Men det som är bäst för skolan är en sammanhållen politik som kan genomföras, säger Bo Jansson.

Alliansen vill också stoppa förslaget om obligatoriskt gymnasium. Alla gymnasieprogram ska inte heller vara högskoleförberedande.

Kommentera