statistik_tavla_krita_jorden_jordglob
Lektionstips

Ska bli enklare att visa statistik

Statistiska centralbyrån lanserar i höst ett verktyg som förser lärare med lättillgänglig ny statistik – utifrån samhällskunskapens kursplan.

Statistik är en grundbult i samhällskunskapsundervisningen, för att lära eleverna förstå och granska samhället samt slå hål på myter.

När SO-lärare behöver aktuell statistik är det ofta statistikservice på Statistiska centralbyrån (SCB) de vänder sig till.

– Men det kan vara ganska komplicerat, och många gånger känner de att statistiken inte går att använda i klassrummet, säger Sara Brinkberg, projektledare för ”Sverige i siffror” – ett projekt av SCB vars syfte är att lösa problemen.

”Sverige i siffor” är en typ av paketlösning på webben för lärare som vill använda ny, officiell statistik i klassrummet.

– Statistiken presenteras med lättillgängliga, snygga, interaktiva lösningar, som infografik, längre tidsserier och diagram. Vi är väldigt måna om att det ska kunna användas i klassrummet, säger hon.

I statistiken kan man bland annat titta på tidpunkter och händelser utifrån ett jämförande perspektiv, till exempel åldersgrupper, kön eller kommuner.

Det statistiska urvalet är baserat på kursplanen i samhällskunskap för mellan- och högstadiet samt första kursen på gymnasiet, och omfattar därför till exempel befolkningssiffror med in- och utvandring, Sveriges ekonomi, arbetsmarknad och politik.

– Det gör också att verktyget är användbart för alla invånare, inte bara lärare och elever, eftersom ämnet speglar samhällsintresset ganska väl. Det går dessutom att använda i flera av skolans ämnesområden, inte bara samhällskunskap.

Verktyget hålls alltid uppdaterad mot Sveriges offentliga statistik vilket innebär att siffrorna alltid är de senaste.

– Det kommer alltid vara lika rykande färst som i vår statistikdatabas. Till materialet kommer dessutom lärarhandledning som förklarar hur man använder verktyget i klassrummet, men också diskussionsfrågor, skrivuppgifter och övningar.

Lärarna kan dessutom prenumerera på ett nyhetsbrev som presenterar ny statistik om Sverige, men också ta del av en årsupplaga tryckt material och göra studiebesök på SCB för att lära eleverna hur man tar fram statistik och hur den används i samhället.

Här hittar du ”Sverige i siffror”.

Kommentera