ungdomar_industrinatten_2014

Ungdomar som deltog på Industrinatten 2014.

Yrkesutbildning

Ska locka ungdomar till industrin

Ikväll är det dags för andra upplagan av industrinatten i Malmö, som syftar till att få unga att söka sig till industriarbete. Initiativet är ett bra sätt att visa verklighetens skarpa tillämpning av kunskaper, menar studie- och yrkesvägledaren Leif Andergren.

Under evenemanget öppnar lokala industriföretag dörrarna för 900 besökare, främst ungdomar i nian och på gymnasiet, som får se hur arbetet går till. Allt färre unga intresserar sig för jobb inom industrin och i Malmö har industriprogrammet lagt ner på grund av uteblivande sökande. Industrinatten är ett initiativ från IUC Syd, Malmö stad och Region Skåne som ska motarbeta den negativa trenden.

– Företagens nästan viktigaste fråga är kompetensförsörjningen, samtidigt som vi har en hög ungdomsarbetslöshet här nere. Det är verkligen angeläget att göra någonting åt situationen, och det är därför representanter från näringslivet, skolorna och offentligheten satsar gemensamt, säger Jenny Bramell, vd IUC Syd.

Elever i regionen har enligt henne svårt att hitta prao-platser, eftersom de praktiskt taget står ensamma att ordna sådana. Men hon hoppas att industrinatten såsmåningom utvecklas till en plattform för fler samarbeten mellan näringslivet och skolan. De jobbar med både lärare och studie- och yrkesvägledare på skolorna för att inspirera unga att söka utbildning och jobb inom industrin.

– Vi vill visa dem hur arbetet ser ut, och vilka möjligheter som finns.

Men, handen på hjärtat, är industrin verkligen ett framtidsyrke i Sverige?

– Det finns två olika sätt att se på det där. Det ena är att säga att 90 procent av jobben kommer att försvinna på grund av automatisering och liknande. Det andra är att förstå att det här är en process över tid, och att nya jobb kommer att uppstå i takt med att de nuvarande försvinner.

Leif Andergren har tidigare utbildat studie- och yrkesvägledare på Malmö högskola och i dag skriver han böcker och föreläser om ämnet. Han menar att industrin är en bransch som kommer att fortsätta behövas.

– Varor måste ju fortsättningsvis tillverkas. Så visst behövs industrin, säger Leif Andergren.

Han menar att initiativet är välkommet eftersom det ger ungdomar en tydlig koppling mellan undervisning och verklighet.

– Människor behöver grundläggande verktyg, vilket bland annat är kunskaper inom matte, svenska och historia. Initiativ som Industrinatten visar verklighetens skarpa tillämpning av kunskaperna, vilket är oerhört viktigt för att ungdomarna ska få upp ögonen för arbetslivet och inspireras.

Att visa vad kunskaperna kan användas till kan vara svårt för skolan att klara av på egen hand, enligt Leif Andergren, som menar att kvällens evenemang stöttar skolan i det arbetet.

Kommentera