Kritik mot slopade åtgärdsprogram

Nu riktar fyra skolmyndigheter skarp kritik mot utbildningsministerns tidigare förslag om att slopa åtgärdsprogrammen. Man ser en risk i att det ska få likvärdigheten i skolan att minska ytterligare.

Som ett led i att minska lärarnas administrativa börda förslog utbildningsdepartementet i somras att åtgärdsprogrammen för elever i behov av särskilt stöd ska slopas. Enligt förslaget ska åtgärdsprogram bara upprättas om elevens föräldrar uttryckligen kräver det.

När remissvaren nu har kommit in riktas kraftig kritik mot förslaget från flera skolmyndigheter, vilket Ekot rapportade om imorse.

Skolverket, Skolinspektionen, Skolväsendets Överklagandenämnd och Specialpedagogiska Skolmyndigheten är kritiska till att skolorna föreslås sluta med åtgärdsprogrammen. Myndigheterna befarar att förslaget kommer drabba de elever som inte har resurstarka föräldrar som kan föra deras tala, och att likvärdigheten i skolan ska minska.

– Rätten till stöd får inte bli beroende av föräldrarnas resurser, ork och engagemang. Skolan har en kompensatorisk roll, den är viktig i det här sammanhanget och vi tror att det finns en viss risk för att den uttunnas, med ett sådant här system, sa Greger Bååth, Generaldirektör på Specialpedagogiska skolmyndigheten, till Ekot.

Lärarnas Riksförbund och Skolledarna är positiva i sina remissvar. I ett tidigare pressmeddelande med anledning av förslaget sa Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson: – Förslaget innebär en möjlighet för lärare att lägga tid på att hjälpa eleverna istället för att skriva om hur de ska hjälpa dem. Detta får dock inte innebära att man satsar mindre än idag på de elever som har svårt att nå målen. Det är bara en byråkratisk procedur som ska tas bort, inte de insatser man gör för att hjälpa eleverna. Förhoppningsvis kan minskad dokumentation bidra till att tid och resurser frigörs till att hjälpa dessa elever, men det är inte tillräckligt.

Kommentera