arbetsmiljo
Arbetsmiljö

SKL: Lärarnas sociala arbetsmiljö måste förbättras

Sveriges kommuner och landsting presenterar i höst ett stödmaterial för att minska problemen med bland annat stress och sömnsvårigheter hos lärare.

När arbetsmiljöverket kom med nya regler för arbetsmiljön under våren slog de fast att den psykiska och sociala miljön är minst lika viktig som den fysiska. Dessutom är psykosociala problem är den vanligaste anledningen när lärare anmäler arbetssjukdom till försäkringskassan.

Det är mot den fonden som Sveriges kommuner och landsting (SKL), kommer med stödmaterial till förskolan, grundskolan och gymnasiet. Materialet ska underlätta för verksamheterna att följa de nya kraven på psykisk och social arbetsmiljö, rapporterar Sveriges Radio.

– För SKL är det ju ytterst angeläget att det finns en god social arbetsmiljö. Det är ju så intimt kopplat till kvalité i verksamheten och kvalité i undervisningen, säger Gunnar Sundqvist, utredare på SKL.

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas riksförbund, hoppas att det här kommer att leda till verkliga förbättringar ute i verksamheterna.

– Väldigt många gymnasielärare har fått fler elever att undervisa, fler undervisningstimmar, fler kurser. Alltså en ökad arbetsbelastning, plus att kravet på dokumentation har ökat. Så man har både fått mer undervisningsrelaterat arbete och också mer arbete vid sidan av. Det här gör ju att det är väldigt många som faktiskt funderar på att lämna yrket, i en situation när vi redan har en lärarbrist, säger hon

Andninghål, stöd mellan kollegor, riskbedömningar av hur arbetstiden ligger och hur mycket en lärare jobbar är några exempel på vad som kommer finnas i SKL:s material till skolorna.

– Risken är ju att de som är erfarna inte orkar fortsätta, man går ner i tid eller man slutar. Och att lärarstudenter som kommer ut och gör sin praktik möter den här situationen och kanske då väljer att avbryta sina studier. Det blir ju svårare att locka folk till yrket, säger Åsa Fahlén.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm