Skola i Norrköping stängs omedelbart

Jasminskolan i Norrköping stänger med omedelbar verkan.Skolinspektionen har återkallat godkännandet för skolan på grund av flera allvarliga brister – som inte rättats till.– Eftersom det är så allvarliga brister kvar gör vi bedömningen att det här inte kan få fortsätta, säger Allan Westerdahl, enhetschef på Skolinspektionen till Skolvärlden.se.

På Jasminskolan i Norrköping gick, fram till att den stängdes ned på tisdagen, omkring 100 elever från förskoleklass till årskurs 9.
Men i och med beslutet från Skolinspektionen måste alla de hitta en ny skola.

Anledningen till Skolinspektionens beslut är att Jasminskolan inte rättat till de brister som Skolinspektionen påtalat. Till grund ligger ett beslut i juli förra året.
– Eftersom det är så allvarliga brister kvar, även om det gjorts en del, så gör vi bedömningen att det här inte kan få fortsätta, säger Allan Westerdahl.

Vad är det för typ av brister?
– Det handlar om väldigt många brister, det är det som är bekymret. Det som är speciellt allvarligt är det som rör särskilt stöd och förmågan att hantera elevernas kunskapsutveckling.

Särskilt stöd existerar inte alls på skolan, enligt Allan Westerdahl.
– Skolan har inte gjort de utredningar de ska, men vi bedömer att mellan 30-35 procent av eleverna borde ha någon form av särskilt stöd.

Han påtalar också att det finns många andra brister som ligger till grund för beslutet.
– Man har inte koll på hur eleverna ligger till rent kunskapsmässigt, man har inte ett fungerande kvalitetsarbete på skolan och det är, enligt eleverna själva, väldigt oroligt i klassrummen.

Skolan drivs av Sommarens ekonomiska förening, och de har nu tre veckor på sig att överklaga Skolinspektionens beslut.

Att Skolinspektionen stänger ned en skola med omedelbar verkan är ovanligt. Med den här gången har det totalt inträffat fyra gånger sedan Skolinspektionen grundades 2008.
 

Kommentera