klassrum_elever
Lektionstips

”Skolan är viktigaste mötesplatsen”

Här fick elever på språkintroduktion möta elever på internationellt samhällsprogram för att tillsammans försöka påverka kommunens integrationsarbete – och inte minst för att lära känna varandra.

anna_bjerkstig_marie-louise_klevestedt
Foto: Privat
Det här kom de fram till

Integrationsbegreppet

Tillsammans definierade eleverna integration.

SWOT-analys

Eleverna genomförde en SWOT-analys, som innebär att hitta styrkor, svagheter, hot och möjligheter inom ett visst problemområde, i detta fall integration.

Några exempel på styrkor inom problemområdet integration är enligt eleverna ökad förståelse och kunskap, samt mer och bredare arbetskraft. Hoten är till exempel att det uppstår kulturkrockar och ökad rasism.

Integrationsplanen

Några av elevernas slutsatser är vikten av att anpassa undervisningen efter elevernas kunskapsnivå, så att de hamnar rätt redan från början. Det behövs bra svenskundervisning, eftersom språket är nyckeln till att komma in i landet. Ha aktiviteter med etablerade svenskar.

På bilden: Marie-Louise Klevestedt, lärare i historia och samhällskunskap och Anna Bjerkstig, lärare i svenska, engelska och svenska som andraspråk på Uddevalla gymnasieskola.

De har i dag god kontakt, är kompisar på Facebook och följer varandra på Twitter. Ibland ses de och fikar eller spelar biljard.

Men relationerna hade kanske inte funnits om det inte vore för ett skolprojekt som syftade till att skapa möten mellan nyanlända elever på en språkintroduktionsklass och tredjeklassare på samhällsprogrammet med internationell inriktning, på Uddevalla gymnasieskola.  

– Vi ville bryta isen mellan elevgrupperna och drog därför igång en enkel insats som innebar att de sågs vid några tillfällen och utredde viktiga frågor tillsammans, säger Marie-Louise Klevestedt som startade projektet tillsammans med kollegan Anna Bjerkstig, båda gymnasielärare.

Eleverna fick i uppgift att göra en swot-analys om Uddevalla kommuns integration och skriva ett förslag till handlingsplan för kommunen.

– Det här är ju personer som själva går igenom integrationsprocessen. Vilka passar bättre att komma med synpunkter på hur kommunen kan utveckla arbetet med frågan?

Samtidigt är projektet i sig ett sätt att tillgodose önskemål bland de nyanlända om att träffa ungdomar som studerar på ett nationellt program och komma in i samhället, berättar Marie-Louise Klevestedt.

Projektet utmynnade bland annat i två viktiga slutsatser.

– Skolan är den absolut viktigaste mötesplatsen och språket är nyckeln till landet.

Elevernas integrationsförslag presenterades för Uddevalla kommuns integrationssamordnare, men fick än större spridning.

– Politiska partier och barn- och utbildningsnämnden ville också höra om projektet. Eleverna fick en arbetsuppgift med skarpt läge och fick arbeta som en riktig handläggare, det tyckte de var jättekul.

Projektet var undervisningsnära: språkeleverna fick bra träning i svenska och eleverna fick inom Samhällskunskap 3 möjlighet att följa styrdokumenten för kursen.

– De senare ska enligt kursplanen undersöka ett problemområde och hitta strategier för att komma fram till lösningar. Det här var en perfekt övning, där båda elevgrupperna dessutom får ökad förståelse för varandra.

Nu ska fler elever mötas.

– Vi har just genomfört samma projekt med elever i ettan, som ska avsluta genom att åka slalom tillsammans. Ytterligare ett projekt ska ha temat arbetsmarknad och bland annat innefatta rollspel. Men mötet är det viktiga.

Enligt Marie-Louise Klevestedt är det lätt att skapa beröringspunkter elever emellan.

– Skolan har ett ansvar att skapa förutsättningar för goda möten. Det här erbjuder ungdomar som oftast inte talar med varandra till att mötas i tolerans och ömsesidig förståelse. De möttes på lika villkor och hade lika mycket att erbjuda varandra.

Kommentera