Annons

”Skolan behöver spela en ännu större roll i samhället”

Publicerad 16 oktober 2019

Debatt. ”En tydlig vision om vilken större roll skolan bör ha i samhället är första steget för att skolan ska prioriteras i kommande regerings- och kommunalbudgetar”, skriver Pontus Edenberg.

Den svenska skolan står inför stora utmaningar och innehållet i regeringens höstbudget ingav begränsade förhoppningar om en bättre ekonomi för skolan. Det råder till exempel en akut lärarbrist och det planeras för ytterligare nedskärningar i skolan ute i många kommuner.

Även om resultaten från Pisa-undersökningen, som presenteras i december, skulle visa att Sverige har stärkt sin ställning gentemot andra länder, kommer ett sådant resultat inte att tillföra mer resurser till skolan. Är resultatet bra visar det att skolan utför sitt uppdrag med nuvarande resurser. Är resultatet detsamma, eller sämre än tidigare, finns risken att det ställs nya krav på att lösa problemen i skolan först, innan nya resurser skjuts till. Även om personal inom skolan arbetar ännu hårdare och lyckas med att få fler elever att nå kunskapsmålen, ger det ingen garanti för ökade resurser till skolan. 

För att skolan ska prioriteras ekonomiskt behöver den först påvisa att den bidrar med ett ännu större värde för samhället än idag. Det handlar inte om att springa snabbare på samma väg som idag utan vi behöver först stanna upp och fundera på om vi ens är på rätt väg. För att öka resurserna till skolan behöver vi fråga oss: Hur kan skolan på bästa sätt generera så högt värde som möjligt för oss individer och för vårt samhälle?

Om fler elever når kunskapsmålen enligt vår nuvarande plan för den svenska grundskolan, innebär det att vi ökar samhällets intäkter och att vi minskar våra kostnader? Om svaret är nej på den frågan så kommer vår nuvarande plan aldrig locka mer resurser till skolan. 

Aktörerna i den svenska grundskolan behöver presentera en vision för vart skolan är på väg, hur den kan bidra i ännu högre grad till vårt samhälle och vilket positivt ekonomiskt utfall som då kan förväntas. En tydlig plan för hur samhället i större utsträckning får ekonomisk utväxling av skolan kommer att bli svår att motstå för de inom stat och kommun som försöker få ihop sina budgetar.

Från min horisont behöver en sådan vision utgå från den enskilda elevens välmående. Det kräver ett ännu starkare fokus på att bekräfta varje enskild elev i skolan, något som det redan finns ett stort stöd för hos de som arbetar där. Vi behöver integrera bekräftelse av eleven i läroplanen på ett sätt som gör att det genomsyrar utbildningen under alla år och så många moment som möjligt i skolan.  Välmående elever lär sig mer, presterar bättre och har större möjligheter att förverkliga sina drömmar, samtidigt som de förbrukar mindre av samhällets resurser. Mer välmående individer kommer på sikt att generera större intäkter och minska kostnaderna för samhället.

Pontus Edenberg.Vi behöver också i större utsträckning hitta långsiktiga lösningar på dagens utmaningar i skolan, som till exempel lärarbristen. Alla potentiella lärare i landet passerar redan genom vårt skolsystem under minst tretton år av sitt liv. Vi bör kunna bygga in en stimulans för eleverna att vilja hjälpa andra individer att växa och utvecklas, och därmed i större utsträckning vilja bli lärare. Det skulle rätt utfört kunna öka konkurrensen om platserna på lärarutbildningarna istället för att som idag öka kostnaderna eller släppa in fler obehöriga lärare i skolan.

En tydlig vision om vilken större roll skolan bör ha i samhället är första steget för att skolan ska prioriteras i kommande regerings- och kommunalbudgetar.

Pontus Edenberg, författare till ”Skolans större roll i samhället – Ett kärleksfullt förslag”

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Annons
Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Annons
Annons
Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Annons

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

BETYG OCH BEDÖMNING

Efter inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons