siden_3
Jubileum

Skolan firas med sagolik utställning

Folkskolan 175-årsjubilerar och firas med en omfattande vandringsutställning som uppmärksammar skolans och läraryrkets roll.

8 utställningsplatser

Utställningen ”En sagolik skola – Folkskolan 175 år” öppnar den 11 mars på Waldemarsudde.

Längre fram visas utställningen på:

Kalmar
Kristianstad
Malmö
Umeå
Falun
Karlstad
Östersund

Se här för datum.

Bakom utställningen står Lärarstiftelsen i samverkan med Sveriges Museer, Sveriges Hembygdsförbund, Svenska Barnboksinstitutet och Lärarförbundet.

I år finns ett gott skäl att fira skolans, lärarnas och läsningens betydelse. 1842 beslutade riksdagen att alla barn i Sverige skulle få gå i skolan gratis och således fyller den svenska folkskolan i år 175 år. Det uppmärksammas med vandringsutställningen ”En sagolik skola – Folkskolan 175 år” som ska visas på åtta olika museum runt om i landet, från Malmö till Umeå.

Den 11 mars är det premiär på Prins Eugens Waldemarsudde i Stockholm.

–  Det är en kultur- och socialhistorisk utställning som initierats och tagits fram av Lärarstiftelsen i samarbete med Svenska Barnboksinstitutet, Lärarförbundet, Riksförbundet Sveriges Museer och Sveriges Hembygdsförbund, berättar museichefen på Waldemarsudde, Karin Sidén.

Hon beskriver utställningen som en kunskapsrik och omfattande exposé över läraryrkets och skolans betydelse från 1800-talet och fram till i dag.

–  Vi hoppas förstås att skolans roll, då, nu och även i framtiden, ska bli föremål för diskussion, reflektion och analys på olika sätt. Det är en viktig del av utställningen. 

Utställningen kommer se lite olika ut på varje ny plats den gästar, då flera av museerna kommer att komplettera med egna verk och arrangera kringevenemang.

Så också på Waldemarsudde.

–  Vi tycker att det är väldigt viktigt att lyfta fram konstens och bildens betydelse i skolan. Därför kommer vi visa en fantastisk bildskatt ifrån Lärarstiftelsen i form av originalillustrationer till en av de största lässatsningarna någonsin i vårt lands historia: Sagabiblioteket böcker.

Det satsades mycket på bildkonsten när Sveriges befolkning skulle lära sig läsa. En viktig förgrundsgestalt var Ellen Key som uppmärksammade barns estetiska behov. Andra vara folkskollärarparet Amanda och Emil Hammarlund som vara initiativtagare både till barnboksbiblioteket Saga och flera jultidningar. Konstnärer och författare som Carl Larsson, Selma Lagerlöf, Elsa Beskow, John Bauer och andra engagerades för att väcka elevernas intresse för att lära och läsa och skapade, på folkskollärarnas uppdrag,  läroböcker, jultidningar och Sagabiblioteket.

– De spelade väldigt stor roll för att väcka barnens lust att läsa. De här författarna som anlitades för att skriva intressanta böcker och sagor för barn, illustrerade av sin tids allra mest uppburna konstnärerna, gjorde en fantastisk insats. Det har förstås betytt väldigt, väldigt mycket, säger Karin Sidén.

På Waldemarsudde kommer man visa ytterligare en aspekt av bildkonsten i skolan. Runt förra sekelskiftet anlitades en rad konstnärer, bland dem Prins Eugen själv, för att utsmycka de läroverk som uppfördes vid tiden.  Stockholmsskolor som Östra Real och Norra Latin och exempelvis Kalmar läroverket pryddes med vad man ansåg vara förebildlig konst.

– Det var en byggboom då och en enorm satsning på konst. Jag tycker att man kan ställa sig frågan om det inte är dags att låta vår tids konstnärer dekorera vår tids skolor.

Kanske är det så att man mår lite bättre om man har konst omkring sig, funderar Karin Sidén. 

– Vi vet att estetiska ämnen  bidrar till inlärningen i andra ämnen och att man blir mer kreativ. Som konstmuseum hoppas vi förstås kunna väcka debatt, stå på bildämnets barrikader och värna bildens betydelse i skolan.

Kommentera