anders_ludvigsson_huvudskyddsombud_forssklackskolan_borlange_utan_flarp

Enligt huvudskyddsombudet Anders Ludvigsson har ovissheten om Forssklackskolans vara eller icke vara har bidragit till stress och hopplöshet bland lärarna.

| Foto: Privat
Arbetsmiljö

Skolan flaggar om dålig arbetsmiljö: ”Kan bli livsfarligt”

På Forssklackskolan i Borlänge har lärarna tröttnat på den dåliga arbetsmiljön. Det är vattenskador, lysarmaturer som brinner och slitna undermåliga lokaler.
– Vi blev lovade en ombyggnation, men den rann ut i sanden, säger skyddsombudet Anders Ludvigsson.

I ett brev till barn- och utbildningsnämnden utrycker företrädare för Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet deras frustration och kräver att de får svar på Forssklackskolans framtid.

En av dessa företrädare är Forssklackskolans huvudskyddsombud Anders Ludvigsson som undervisar i musik- och engelska på skolan. Han berättar att det har diskuterats en ombyggnation av skolan i minst fyra år. Planeringen sattes igång men ganska snabbt lades planerna åt sidan. Han menar att ovissheten bidragit till stress och hopplöshet bland lärarna.

– Det stora psykosociala problemet är att vi blev lovade en ombyggnation där vi fick vara med och önska, men sen rann det ut i sanden och nu ligger det på is. Nu vet vi inte om det blir en ombyggnation eller inte, säger han.

Forssklackskolan har cirka 500 elever och är byggd på 50-talet och enligt Anders Ludvigsson har skolan inte ändrats mycket sen dess. Något som försämrat arbetsmiljön avsevärt enligt honom.

– Vi har en dålig fysisk arbetsmiljö. Den fysiska arbetsmiljön hänger ihop med den psykosociala arbetsmiljön eftersom vi har jättegamla lokaler. Det har gjorts små ändringar med dessa små åtgärder räcker inte. Vi har klassrum som sett likadana ut sen länge. När vi utvecklar vår pedagogiska tänk och moderna strömningar så följer inte lokalerna med. Det innebär en stress och risk i olika avseenden, säger han.

Anders Ludvigsson berättar om dokumenterade vattenskador, större elfel och brinnande lysarmaturer. Men dessa har inte åtgärdats eftersom planen är att bygga om eller flytta skolan.

– Det har vattenskador i flera lokaler i slöjdhuset och vi har inte fått några svar på om det ska åtgärdas. Det har kommit dit folk som konstaterat att det är vattenskador men inte gjort något åt dem. Sen har vi jättegamla lysarmaturer som brinner då och då. Det ser jag som en jättestor risk. När det brinner blir också lukten så stark att man måste stänga det klassrummet hela dagen. Det känns väldigt oseriöst, säger han.

Anders Ludvigsson fortsätter:

– Det är vissa salar som blir utan ström ibland. Det går proppar och det hänger elkontakter på ett ganska farligt sätt som vi får säga till om ofta. Elever pillar loss elkontakter som kan bli direkt livsfarligt, säger han.

Ska det krävas vite för att man ska åtgärda lokalerna?

Utöver detta menar Anders Ludvigsson att det inte finns något som ljuddämpar i klassrummen vilket skapar en jobbig ljudnivå.

­– Vi har inga ljudisolerade dörrar till klassrummen vilket gör att det läcker in ljud. Det är en bullrig ljudnivå. Jag är musiklärare och det gör det mer bullrigt. När jag har en helklass med 25 elever och de sitter och pratar i normal samtalston så blir det en jobbig ljudnivå ändå. Eleverna blir trötta och kollegerna blir trötta, säger han.

I somras börjades en PCB-sanering av fönster och fogar på Forssklackskolan. Något som ska ha behövts göras sen en längre tid tillbaka.

– Där blev vi frustrerade. Ska det krävas vite för att man ska åtgärda lokalerna? Ska det krävas böter? säger han.

En annan stressfaktor enligt Anders Ludvigsson är ett ökat elevantal samtidigt som skolpengen kan komma att dras åt.

– Problemet är att vi inte kan ta hand om alla elever. Det är olika kunskapsnivåer och diagnoser. Det fanns mer resurser, specialpedagoger och speciallärare förr. Men nu måste vi ha dessa elever själva med vilt olika förmågor. Det är väldigt svårt, säger han.

Anders Ludvigsson konstaterar att det cirkulerar flera olika rykten om skolan och dess planer. Vissa säger att skolan ska flyttas till en annan byggnad, andra säger att den ska byggas om. Men i slutändan är det inget som egentligen vet.

– Det hörs bara massor av rykten som vi inte kan svara på. Ledningen vet inte heller vad som ska hända och om det blir en ombyggnation. Politikerna säger inget förutom att de vill titta på frågan och diskutera ett förslag.

Anders Ludvigsson vill dock understryka att det inte är lärarnas arbetsmoral det i grund och botten är fel på utan skolans lokaler som på sikt bidrar till det.

– Vi har bra psykosocial arbetsmiljö men för att den inte ska sjunka behöver vi få rätt förutsättningar och bättre lokaler för att vi inte ska bli trötta. En bättre fysisk arb

Monica Lundin (L), ordförande barn-och utbildningsnämnden. Foto: Ulrika Eriksson Lundholm.
Monica Lundin (L), ordförande barn-och utbildningsnämnden. Foto: Ulrika Eriksson Lundholm. | Foto: Foto: Ulrika Eriksson Lundholm.

etsmiljö. Vi flaggar för att vi är rädda att hamna där, men vi har inte hamnat där än. Det är min fråga som skyddsombud att jag ser att de jag skyddar börjar bli trötta, säger han.

Nu vill Anders Ludvigsson och hans kollegor få ett snabbt besked om skolans framtid.

– Får vi inget tillfredställande svar från Barn- och utbildningsnämnden går vi vidare med krav på åtgärder. Det behövs snarast. Jag vill inte tro det, men det verkar som att politikerna inväntar nästa val innan de bestämmer vad de ska göra med skolan. Men det är för lång tid dit, säger han.

Monica Lundin (L), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, svarar på skyddsombudens brev. I inledningen skriver hon:

– Jag vill först som en del av kommunledningen beklaga att arbetet med utredningen av Forssaklacksskolan har dragit ut på tiden. Jag är väldigt mån om att vi inom kort ska komma framåt i den här frågan.

Hon berättar att presentationen för lokalförsörjningsarbetet är planerad den 25 november och att skyddsombuden kan få svar efter detta.

– Jag återkommer gärna när vi i nämnden fått presentationen i slutet av november, skriver hon i brevet.

Kommentera