freddy_1

Skolan – lotteri med höga insatser

Ett av de allvarligaste problemen i svensk skola år 2013 är att din framgång i skolan beror på vem du är och var du kommer ifrån. Skolan har blivit ett lotteri med allt för höga insatser. Elevens föräldrars bakgrund och vilken kommun hen bor i är avgörande för framtida skolframgångar och dåliga resultat följer med dig livet ut. Lärarnas Riksförbunds studerandeförening menar att detta inte är värdigt ett modernt välfärdsland och det rimmar illa med vår ambitiösa skollag.

Trots det talar politikerna i dag allt mer om små detaljer som knappast kan lösa de stora utmaningarna vi står inför. Miljöpartiet lockar med satsningar på arbetsmiljö, Moderaterna vill lyfta det positiva med skolan – båda lovvärda initiativ. Men vi lärarstudenter anser att ett hus inte kan byggas om utan en stadig grund.

Kommunaliseringen av skolan har möjliggjort för kommuner att lägga sig på olika ambitionsnivåer och det resulterar i att likvärdigheten i elevernas utbildning sätts på spel. För att kunna åtgärda problemen måste vi våga diskutera alternativet; ett modernt nationellt huvudmannaskap som kan garantera likvärdigheten. Kritikerna svarar då: ”Bara vi förstatligar blir inte allt bra”. Men det är det ingen som påstår – ingen reform kan enskilt lösa skolans alla utmaningar. Vi anser däremot att en nationell kunskapsskola är det fundament som en likvärdig skola måste vila på. Små justeringar får ingen effekt om de inte vilar på en trygg och stabil grund. Om inte politiker vågar ta tag i de stora strukturerna kommer inte de mindre reformerna vara till någon större nytta.

Det politiska modet finner vi hos ett flertal partier som har börjat ta ställning
i huvudmannaskapsfrågan: Gustav Fridolin (MP) har öppnat för en diskussion om skolans organisation framöver och Tomas Tobé (M) är för ett ökat statligt ansvar. Ett parti som däremot inte syns eller hörs i den diskussionen är Socialdemokraterna, trots att 67 procent av deras väljare vill se ett nationellt
huvudmannaskap enligt den opinionsundersökning som Lärarnas Riksförbund låtit göra.

Socialdemokraterna talar i stor utsträckning om mindre klasser, ännu en viktig detalj. Mindre klasstorlekar ska natur-ligtvis införas så snart som möjligt, men Socialdemokraterna glömmer att tala om de stora strukturerna. Det är ett modernt nationellt huvudmannaskap som bör ta ansvar för klasstor-lekar och andra detaljregleringar.

Skillnaderna är för stora för att huvudmannaskapsfrågan ska kunna ignoreras. Vi uppmanar nu samtliga partier att lyssna på sina väljare, lyssna på lärarna och lärarstudenterna och att partierna nu ska ta sitt ansvar för det som politiken handlar om – att sätta ramarna för hur skolan ska organiseras.

Freddy Grip
Ordförande för LR Stud

Kommentera