erik_wennstam_ekonomidebatt
Debatt

Skolan sviker lyckliga studenter utan ekonomiskt självförtroende

Debatt Skolan ger inte eleverna tillräckliga kunskaper när det gäller privatekonomi. Alltför många elever tar snart studenten utan ett ekonomiskt självförtroende, det är ett svek från skolans sida, menar läraren och författaren Erik Wennstam.

I början av juni tar omkring 100 000 unga studenten runtom i Sverige. På mindre orter och i större städer kommer det hurras, grattas och stämmas upp i ”Sjungom studentens lyckliga dag, den ljusnande framtid är vår!” Med all rätt – för det finns så mycket som är möjligt.

Gymnasiets läroplan är tydlig med att skolans uppdrag är att ”bidra till elevernas allsidiga utveckling”, att skoltiden ska ”förbereda för livet efter skolan” och ”stärka elevernas tro på sig själva och på framtiden”. Genom grund- och gymnasieskola ritas många av konturerna till livs- och kunskapskartan. Självklart är studentdagen värd att fira.

Men samtidigt. För många som springer ut genom skolans portar, i den vita mössan och med slutbetyg i handen, saknas en avgörande del av den där viktiga kartan – vilket gör det betydligt svårare att navigera. Det jag talar om är att tvingas ställa upp till start i vuxenlivet, utan att ha fått förutsättningar för ett gott ekonomiskt självförtroende med sig på banan. Det är i det närmaste ett svek.

Undvikandekulturen kring tabut pengar och privatekonomi lägger krokben redan tidigt i starten – trots att det är känt att just lågt ekonomiskt självförtroende är en utbredd källa till stress, ångest och låsningar i vardagen. Och vi har alla med pengar att göra. Varje dag. Livet ut. Därför är det olyckligt att så många unga vuxna från den ena dagen till den andra förväntas kunna fatta kloka beslut kring sin ekonomi, på både kort och lång sikt – utan att säkert ha fått med sig bättre strategier från skoltiden än att chansa eller stoppa huvudet i sanden.

Var – om inte i skolan – ska alla, oavsett bakgrund, kön eller bostadsort, kunna räkna med att få så goda och likande förutsättningar som möjligt att styra sitt eget liv? Även på det ekonomiska planet: att kunna överblicka, avdramatisera och koppla greppet om sin vardagsekonomi. Med eller mot alla odds. Sådana kunskaper är angelägna, men det är långt ifrån alla som får med sig dem hemifrån.

Grundläggande privatekonomi utgör idag endast ett mindre moment i ämnet samhällskunskap – i hård konkurrens med övrigt innehåll. Och vad eleverna faktiskt får ta del av skiljer sig i praktiken vida åt från skola till skola och den enskilde lärarens engagemang, ambition, tid till undervisning och tolkning av kursplanen.  

Pengar är inte allt – men ekonomiskt självförtroende är förknippat med allmänt välbefinnande och att ”äga sitt liv”, och är värt att uppmärksamma i större utsträckning. Det finns stor potential i att göra detta genom allt från enskilda föreläsningar eller temadagar, till ämnesövergripande projekt med tydliga kopplingar till flera olika kursers kunskapskrav.  Att ha koll på sin ekonomi dämpar energislukande oro, öppnar nya dörrar och ger utrymme för lyxen framtidstro.

Och jag vågar påstå att den som saknar ekonomisk medvetenhet och plan istället kan räkna med ett ekonomiskt läckage där minst 10-20 procent av inkomsterna rinner ut i sanden, till exempel genom merkostnader för oreflekterade konsumtionsvanor, eller haltande sparstrategier. Det motsvarar ett svinn om en till drygt två månadsinkomster mindre i plånboken varje år! Helt i onödan. För att inte tala om vad det gör med självförtroendet och nivån av upplevd stress.

Snart är det val. Jag efterlyser framsynta och ansvarskännande politiker och initiativtagare som vill verka för att vardagsekonomi och privatekonomisk medvetenhet ges större utrymme i skolan än idag. Ett sådant Sverige skulle vi alla gynnas av. Såväl samhället som den enskilda individen. Inte minst, alla lyckliga studenter. Det är en prioriteringsfråga. Men det är möjligt.

Erik Wennstam är gymnasielärare, föreläsare och författare

Kommentera