Elevstöd

Skolan missar utsatta barn

Nästan var tredje barn till missbrukare lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet.

Skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården är dåliga på att fånga upp barn som lever med föräldrar som missbrukar eller är psykiskt sjuka, enligt rapporten ”Barn som anhöriga” från Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA). Det rapporterar Svenska Dagbladet.

30 procent av barnen till missbrukare lämnar grundskolan utan att vara behöriga till gymnasiet. För barn till psykiskt sjuka ligger siffran på 20 procent.

– Att det är svårt att koncentrera sig i skolan när man oroar sig över sina föräldrar är inte konstigt. Det är däremot anmärkningsvärt att inte skolan, socialtjänsten och vården i större utsträckning uppmärksammar dessa barns behov, avlastar dem ansvar och ger ett samordnat stöd till familjen, säger Merike Hansson, utredare vid Socialstyrelsen, till tidningen.

Rapporten visar också att barn till missbrukare i mindre utsträckning går vidare till eftergymnasiala studier än andra med likvärdiga betyg. Dessutom löper de sju gånger större risk att själva utveckla ett missbruk i vuxen ålder.

– Förskolan och skolan behöver bli bättre på att uppmärksamma när symtom hos barn beror på allvarliga svårigheter hos föräldrarna. Socialtjänst och sjukvård behöver hjälpa föräldrarna att se förskolans och skolans skyddande betydelse, så att förskolan och skolan får kännedom om situationen, säger Merike Hansson.

Kommentera