Ny rapport

Skolans arbete mot droger är verkningslöst

Inget av de manualbaserade programmen för skolan fungerar drogförebyggande, slår SBU fast i en ny rapport.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har granskat de program som används för att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos barn och unga, i och utanför skolan. Inga insatser har lyckats skjuta upp alkohol- eller cannabisdebuten hos unga, enligt SBU:s rapport. Vissa av de insatser som inkluderar flera parter, och inte bara skolan, uppnår små resultat.

– Effekten av de program som finns är antingen väldigt liten eller ingen alls, säger professor Kent Nilsson, ordförande för projektet, till TT.

Han påpekar också att det finns ekonomiska intressen som vill bevara de program som används idag.

– Vi ska vara medvetna om att det här är en industri, att det finns företag som tjänar väldigt mycket pengar på det här. Men man måste våga fasa ut ineffektiva metoder, även om det finns ett motstånd, säger Kent Nilsson.

Kommentera