Annons
Elisabet Nihlfors är professor i pedagogik med inriktning mot pedagogiskt ledarskap vid Uppsala universitet.

Skolexperten: Så ska tilliten till lärare öka

Publicerad 17 september 2018

Det krävs en ökad tillit till lärarna för att styrningen av skolan ska bli mer lyckosam. 
Det menar Elisabet Nihlfors som är professor i pedagogik vid Uppsala universitet.
– Mycket av den kontroll vi haft de senaste åren har snarare skadat professionen, säger hon.

Frågan om ökad tillit till lärarprofessionen är en het potatis just nu. I början av sommaren överlämnande Tillitsdelegationen sitt huvudbetänkande till regeringen. Delegationen hävdar att mer tillit och eget handlingsutrymme är nödvändigt i arbetslivet. 

Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén skriver i en ledare om vikten av att värna om tilliten till lärarna. Hon nämner samtidigt att man från politiskt håll driver på för en mer ”tillits-baserad styrning” av offentlig sektor och menar att lärare ska få ökade möjligheter att vara proffs, befriade från pekpinnar uppifrån.

Elisabet Nihlfors är professor i pedagogik med inriktning mot pedagogiskt ledarskap vid Uppsala universitet – och hon anses i dag som en av landets främsta skolexperter på området. Hennes forskning rör skolans styrning och ledning med fokus på skolchefen och relationer till nationell och lokal politik, skolledning samt närsamhälle.
  
Enligt Elisabet Nihlfors har tilliten till lärare försvunnit genom en svepande kritik av skolan och misstro till lärarnas professionella förmåga att utöva sitt yrke. Men hon vill tro att vi befinner oss i ett positivt brytningsskede.

– Jag har en känsla av att en förändring är på väg, men jag har inga bevis för det. Eftersom vi har haft många beslut om förändringar under cirka 25–30 år från regeringar vilka har blivit kontraproduktiva och tagit ut varandra, så har det blivit som det har blivit. Men det finns indikationer på att det nu kan finnas möjligheter att öka tilliten, men det är inget som sker över en natt.  
 
Varför är det viktigt med tillit? 
 
– Om du har en bra utbildning för nästa generation, från förskola till vuxenutbildning och gärna inklusive högre utbildning, så får du ett starkt fundament i vårt gemensamma samhällsbygge. Om vi inte tror på vårt eget sätt att organisera utbildning på, då är vi väldigt farligt ute.
 
Det innebär inte att man inte ska vara kritisk, menar Elisabet Nihlfors. Utan enligt henne handlar det om att göra ständiga förändringar tillsammans med den profession det gäller – i det här fallet lärare och skolledare. 

– Det viktiga är att professionen är med och driver dessa frågor. Så som du blir behandlad, behandlar du andra. Att vara lärare handlar om att leda en verksamhet med mängder av olika människor och ha kunskaper inom olika ämnesområden. Du ska inte tvingas in i ett system som i dag är i obalans.
 
Elisabet Nihlfors menar att det är för mycket negativ kontroll i dagens skolsystem som leder fel.
 
– Mycket av den kontroll vi haft de senaste åren har snarare skadat professionen. Det är bra med data där vi kan jämföra resultat över tid men en förutsättning är att vi kan hantera den data som samlas in. Vi har hittills mest pratat om data på macronivå som förväntas effektiviseras på en mikronivå, men så blir inte resultat användbara, säger hon.
 
Ett exempel som Elisabet Nihlfors brukar ta upp är när man på macronivå konstaterar att man har dåliga matteresultat, då borde en kvalificerad kår veta vad som ska göras för att förbättra resultaten just i den klassen, på den skolan. 

– Problemet löses inte med att införa en timme mer matte i grundskolan, men så har det resonerats. En sådan åtgärd utgår inte från analys av vilka olika skäl som finns i olika miljöer, säger hon och fortsätter:
 
– Man ska inte minska kraven på kunskaper, men vägen dit är det som professionen kan göra någonting åt. Då ska lärare ha ansvar och befogenheter. Då måste man lita på att lärarna kan variera undervisningen, att de har olika alternativ, finner olika stödformer och att de bästa lärarna arbetar där de behövs mest.
 
Vad måste brytas för att stärka yrkets självständiga och kreativa sidor tror du?
 
– Jag tror att det är väldigt många olika saker. Jag hoppades länge att Skolkommissionen skulle sätta sig och diskutera saken noggrannare med alla ansvariga – det vill säga inklusive huvudmännens organisationer.
 
– Det behövs ett antal återkommande samtal med dem som tar beslut på olika nivåer för att lösa sakfrågor. Sedan måste saker få ta tid. Det krävs minst fem sju år för att lösa olika frågor. Sedan är det också skillnad på att ställa om i Arvidsjaur eller Lund, det är olika saker som behöver göras i olika miljöer om vi vill ha en likvärdig skola.

När Elisabet Nihlfors tillsammans med sina kollegor kokat ihop allt från sina analyser så blir det fyra ordpar som kommer tillbaka som viktiga för att få styrsystemet att gå ihop. De tre första är ansvar och befogenheter, kunskap och kompetens, och kommunikation och dialog.
 
– De här tre behövs för att förtroende och tillit, som är det fjärde ordparet, ska skapas eller inte skapas. Har du ansvar och befogenheter? Blir det kompetens av alla den kunskap som finns? Förs det en dialog? Ja, då växer ett förtroende och också en tillit. Det är parallella processer som när de verkar samtidigt kan ge en fungerande styrkedja.

Däremot ger inte dagens skola förutsättningar för lärare att bygga upp tillit, menar hon.
 
– Nej, det gör den inte överallt. Vi har minst 25 000 arbetsplatser och på några platser fungerar det, måste man tillägga. Men det är samtidigt väldigt svårt att synliggöra det här. Men kan man lyckas med att synliggöra att lärare är med i sin egen kunskapsproduktion, då tror jag man kan vara med och vända detta. Lärare ska inte bara vara en konsument av andras resultat. 
 
Elisabet Nihlfors tror att om vi får tillbaka tilliten till skola och utbildning så har vi ett grundfundament för en demokratisk stabilitet. 

– Jag tror också att tillit bygger på balansen mellan autonomi och insyn. Har man det så ökar frimodigheten och att våga pröva. Jag tror att vi skulle få mer experimentlust av detta.
 
– Vi behöver samhälleligt hjälpas åt med att säga: ”vi måste lita till att lärarna klarar av att genomföra det vi gemensamt kommit överens om är viktigt”. Det är så mycket som ska till för att möjliggöra tilliten. Men i dess fina bemärkelse är det ett fundament, och vi måste komma dit där vi kan lita på varandra inom professionen och mellan professionen och samhället.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Nytt förslag: Slopa karensavdraget för lärare

Budget

Lärare är i högre grad utsatta för smittorisk än andra yrkesgrupper, därför borde karensavdraget slopas för skolpersonal menar Sverigedemokraterna.
– Det är inte rimligt att lärarna själva ska få stå för kostnaden, säger Patrick Reslow som är riksdagsledamot för Sverigedemokraterna.

Annons
Annons

Debatt: Betygen måste bli rättssäkra

Debatt

Svensk skola är i behov av ett system där allt fler prov rättas centralt av oberoende examinatorer, skriver Olle Bring, riksordförande Moderat Skolungdom.

Kommentera
Annons

Så påverkar budgeten dig som lärare

Budget

Riksdagen har röstat igenom Moderaternas och Kristdemokraternas budget. Så här berörs du som lärare av den.

”Villkoren måste förbättras för att locka fler till läraryrket”

Debatt

”Menar vi allvar med att lyfta yrkets status, locka de bästa studenterna till att söka lärarutbildningen så måste även villkoren för lärarna förbättras”, skriver Roger Haddad (L), vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott.

Kommentera
Annons
Annons

Lärarnas vanligaste frågor till SPSM om betyg och särskilt stöd

Betyg och bedömning

Hur fungerar pysparagrafen, alternativa verktyg, lathundar och strukturstöd vid betygsättning och bedömning?
SPSM:s expert svarar på vanliga frågor om bedömning.

Annons

Åtta rektorer kräver: Erfarna lärare måste få högre lön

Lärarlöner

Åtta rektorer på Ystad gymnasium kräver mer pengar till lärarlöner.
– Det är ett arbetsmiljöproblem att nyanställda får mycket högre lön än erfarna, lojala lärare, säger rektorn Lena Schmidt.

Skolan kraftsamlar för allas rätt att funka olika

Musikhjälpen

Från 3 miljoner 2008, till 74 miljoner förra året. Varje år sedan starten har Musikhjälpen slagit rekord. I år kommer flera initiativ från skolans värld. 

Malin skämtar om läraryrket – och fick arbetslusten tillbaka

Arbetsmiljö

Vad har undervisning och stand up gemensamt? En hel del om du frågar läraren och komikern Malin Appeltofft.

Faktorerna som påverkar ett barn som inte kommer till skolan

Hemmasittare

Alexander Skytte skriver om hur skolan kan arbeta för att förhindra att elever inte kommer till skolan: ”Om vi vill ha tillbaka elever med problematisk skolfrånvaro måste vi vara beredda på att ändra vårt sätt att jobba.”

Nya skollagar att hålla koll på 2019

Lagar

Under 2019 träder att antal lagändringar i kraft som påverkar den som arbetar i skolan. Bland annat blir det krav på mer undervisningstid i matematik och idrott och hälsa.

Här tas tekniken på allvar

NO och teknik

På de flesta skolor för teknikämnet en undanskymd tillvaro och elevernas intresse dalar i takt med att de blir äldre. I Mörrum utanför Karlshamn har man vänt trenden – med hjälp av 3D och en förändrad lärarroll. 

Läraren Pekka, 80: ”Jag kan ju inte bara sitta still”

Intervju

Sin egen stigande ålder och lärarprofessionens sjunkande status till trots vill 80-åriga ämnes-läraren Pekka Persson inte släppa yrket helt. 
– Jag kan ju inte bara sitta still, det är roligare att undervisa, säger han.

Trots att fler tar examen: ”Problem kvarstår”

Gymnasiet

Fler elever tar gymnasieexamen inom tre år på de nationella programmen, visar Skolverket statistik. Men trots ökningen varnar LR:s Åsa Fahlén:
– Skolsystemet som helhet lyckas inte ge alla elever möjlighet att skaffa sig en god skolgång.

Så kan du hantera relationen med eleverna

Relationer

De flesta lärare upplever dagligen hur relationen med eleverna är viktig för att nå goda resultat. Men forskningen visar att de inte alltid är lika bra på att navigera den relationen i praktiken. 

Arbetsuppgifter

Lärarna: ”Vår tid går till annat än undervisning”

En stor del av låg- och mellanstadielärarnas arbetstid går åt till uppgifter som inte har med läraruppdraget att göra. Över 80 procent av lärarna använder
delar av sin arbetsdag till att bland annat rastvakta, kopiera, fixa i klassrummet och bjuda in till olika aktiviteter, visar en ny undersökning.

Så svarar lärarna om arbetsuppgifter som stjäl tid

Undersökning

Rastvakta, vattna blommor, fixa gardiner, kopiera... Så säger lärarna om de arbetsuppgifter som ligger utanför den egna undervisningen.

Rektorn: Är Skolverkets nya allmänna råd förenliga med skollagen?

Debatt

”Separera inte lärarens ämneskompetens och hens rättighet till bedömning om allmänna råden ska vara gångbara fullt ut”, skriver rektorn Jens S West.

Kommentera

En julsaga

Debatt

”Det lackar mot jul i Fabriken på Ågatan”. Bana 4 i Kungsbacka önskar alla montörer en god jul.

Kommentera

”Så ökar vi kunskaperna i främmande språk”

Debatt

Hur vänder vi den nedåtgående trenden för kunskaper i främmande språk och bristen på behöriga språklärare? ”Prata med barnen om exportens betydelse för Sverige och vilka dörrar språkkunskaper kan öppna för dem! Och satsa mer på språklärare!”, skriver Aino Weber på Tysk- svenska handelskammaren.

Kommentera

Rosa bussen ska öka likvärdigheten i utsatta områden

Digital kompetens

En rosa buss ska få fler mellanstadieelever i utsatta områden att intressera sig för programmering.
– Vi vill bidra till en jämlik utbildning, säger Maria Olsson.

Skolresultaten pekar uppåt i ny rapport

Positiv trend

Fler är behöriga till gymnasieskolan och det genomsnittliga meritvärdet ökar, men bristen på jämlikhet kvarstår. Det visar en ny rapport om grundskolan från SKL.

Sociala medier – därför måste även yngre barn få kunskaper i bild

Debatt

Vi lever med en visuell kommunikation i en omfattning som vi aldrig tidigare har upplevt. Därför måste skolan ta bildämnet på allvar och ge även yngre barn bildkunskaper”, skriver författaren Torhild Elisabet Sandberg.

Kommentera

Rapport: Högpresterande elever saknar utmaningar i skolan

Rapport

Det saknas anpassade utmaningar för högpresterande elever i flera av landets skolor, visar en granskning från Skolinspektionen. 
– Sverige ligger sist i hela världen när det kommer till frågor som rör särskilt begåvade och högpresterande elever, säger pedagogen Mona Liljedahl.

Så förhindrade de hundratals gymnasieavhopp

Avhopp

Satsningen ”Plugga klart” tog sikte på 800 elever i riskzonen för att hoppa av gymnasiet. Resultatet: 720 av dem är kvar i skolan. – Det handlar mycket om att skapa relationer och vara lyhörd, säger Sebastian Wass, en av lärarna som deltar i satsningen.

LR Studs ordförande tar över Saco studentråd

LR Stud

Lärarnas Riksförbunds studerandeförenings ordförande Mimmi Rönnqvist är vald till ordförande i Saco studentråd under verksamhetsperioden 19/20.

Elvira, 18: ”Det är dags att vi börjar tänka på lärarna”

Debatt

”Lärare undervisar Sveriges framtid och det är dags att vi börjar tänka på dem. Lärarutbildningen måste ställa högre krav”, skriver 18-åriga Elvira Löwenadler.

Kommentera

Miljonsatsning på tioårig grundskola i M:s budget

Budget

Inför en timme mer i undervisningstid, utöka satsningen på lovskolan och lansera en tioårig grundskola. Det är några av delarna på skolområdet som återfinns i Moderaternas budgetmotion.

Så fick Västeråsskolan stopp på stöket

Arbetsmiljö

Dagliga konflikter bland eleverna och stök i klassrummet. Lärare och rektorer som slutade på löpande band. Och ett hot om vite på nära en miljon kronor från Skolinspektionen. Det såg inte ljust ut för Vetterstorpsskolan i Västerås – men på ett halvår vände trenden.

Högsäsong för betygsfrågor – det vill lärarna veta

Betygsättning

Det drar ihop sig till betygsättning på landets skolor. På Skolverket märks det genom att fler lärare hör av sig med frågor – och i år har de en lite annan karaktär än tidigare.

De prisas för sitt arbete med nyanlända elever

Språkintroduktion

Tätt samarbete, noga planering och välutbildad personal. Arbetslaget från Blackebergs gymnasium tilldelas priset "Årets lärarlag" för sitt arbete med nyanlända elever.
– Jag hoppas att vi kan inspirera andra, säger studie- och yrkesvägledaren Kristina Salenstedt Linder. 

Efter kritiken: SPSM drar tillbaka adhd-rapporten

NPF

Specialpedagogiska skolmyndighetens rapport om insatser för elever med adhd har fått kraftig kritik. Nu drar myndigheten tillbaka rapporten.

Så slår jobbstressen mot skolan

Arbetsmiljö

Fyra av tio grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare säger att de haft arbetsrelaterade besvär till följd av arbetet, visar en undersökning gjord av Arbetsmiljöverket.

SKL: Inför samordnad individuell plan för elever med behov

SIP

Sveriges Kommuner och Landsting vill införa en bestämmelse om samordnad individuell plan (SIP) i skollagen.

För mycket vardag och för lite matte

Matematik

Hur ska man lära ut matte på bästa sätt i klassrummet? Den frågan har länge varit föremål för en intensiv debatt inom skolforskning. Nu ger en svensk studie svar.

Rösten en bortglömd arbetsmiljöfråga

Arbetsmiljö

Rösten är ett av lärarnas viktigaste verktyg, och problem med den leder ofta till stress och sjukskrivningar. Men skolledarna är förvånansvärt ovetande om sitt ansvar, enligt logopeden och forskaren Annika Szabo Portela.

Läraren: ”Vi får inte ta demokratin för givet”

Projekt

På Jämtlands gymnasium uppmuntras eleverna att starta föreningar och samtidigt värna om demokratin. Arbetet är en del av ett demokratiprojket som skolan startat.
– Det är viktigt att vi inte tar demokratin för givet, säger Camilla Göransson, lärare på skolan. 

Metoo

#ickegodkänt ett år senare: ”Förväntar oss mer”

Metoo

Ett år har gått sedan läraruppropet Ickegodkänt. Läraren och initiativtagaren, Elinor Holmström, berättar om vad som har hänt sedan uppropet och vad nästa steg är för en mer jämställd skola.

Fem tips: Så arbetar du med #Metoo i undervisningen

Metoo

Lärarna uppmanas prata om Metoo och sexuella trakasserier i klassrummet. Men många är obekväma med att lyfta ämnet i undervisningen.
Läraren Annika Sjödahl delar med sig av konkreta tips och lektionsuppgifter till andra pedagoger som vill lyfta det normkritiska arbetet i klassrummet.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons
Annons