Skolmarknad

Skolföretag kan tvingas satsa pengar

Idag finns inget krav på att företag som driver skolverksamhet att skjuta till mer pengar om verksamheten riskerar att gå i konkurs. Men i januari planerar regeringens utredare att föreslå en lagändring.

Det är SVT som i sin senaste granskning av skolkoncerner på tunn ekonomisk is har pratat med Cristina Eriksson Stephanson, som leder den så kallade ägarprövningsutredningen med uppdrag att utreda vilka kriterier som ska uppfyllas för ägande i friskolesektorn.

– Det är viktigt för att säkra att de elever som valt en skola ska kunna få den utbildning de har valt och hoppas på att få slutföra. Sedan kan vi ju inte neka skolor att lägga ner, men det får ju ske under ordnade former i så fall, säger hon i en kommentar.

Skolinspektionen saknar lagstöd idag för att kräva att en huvudman sätter in resurser oavsett hur ekonomin i verksamheten ser ut. Det är helt upp till ägarna att besluta. Det här vill utredarna ändra på. Det öppnar upp för idén att ställa krav på samtliga skolföretag att de ska ha ett visst kapital för att få driva verksamheten till att börja med.

– Det kan ju bli så. Men det beror ju på hur skolan ser ut. Stora skolföretag har andra förutsättningar än små, säger Cristina Eriksson Stephanson.

Kommentera