Skolinspektionen kritiserar skolan

Skolinspektionen är kritisk till att lärarna på Laboraskolan saknar behörighet att undervisa på gymnasienivå trots att skolan bedriver just gymnasieundervisning.

Under hösten har inspektionen ånyo granskat verksamheten vid skolan. Dagarna före jul var den klar med sin rapport. Bland annat konstateras:
• Personalen har inte alltid utbildning för de uppgifter som de ska utföra. Ingen som undervisar på gymnasienivå har behörighet för det.
• Gymnasieutbildningen uppfyller inte författningarnas krav när det gäller innehåll. Det som framför allt brister är den arbetsplatsförlagda undervisningen.
• Skolan behöver göra klart för alla berörda att det är rektorn ensam som ska leda det pedagogiska arbetet.
Skolan bedriver omfattande distansundervisning, som inte är tillåtet. Det handlar om 15 grund- och gymnasieelever (sammanlagt 60 elever) som deltar i denna form av undervisning två eller tre dagar i veckan.
– Den mest allvarliga kritiken gäller distansundervisningen. Det finns inget stöd i lagen för att bedriva sådan, även om det sker med lärare på plats, säger utredaren Roger Niklewski vid Skolinspektionen.
– Det är heller inte bra att ingen av lärarna är behörig att undervisa på gymnasienivå.

Enligt Roger Niklewski har skolinspektören besökt skolan åtminstone sju gånger på tre år.

– Det finns nog ingen skola i Sverige som haft fler besök. Mitt intryck är Laboraskolan är bättre än många andra skolor. Miljön är lugn, skolan saknar disciplinproblem och har hög måluppfyllelse. Undervisningen är saklig och allsidig. Eleverna är studiemotiverade.

Vid några tillfällen ska rektorn ha ”justerat” betygen?
– I de fall vi känner till har han haft rätt att göra det.

Senast den 31 januari ska skolan ha kommit till rätta med sina problem.
Skolvärlden har utan framgång sökt Laboraskolans rektor Alexander Tornberg för en kommentar.

Kommentera