skolgard
Debatt

”Skolkoncerner får för stor skolpeng”

Debatt ”Vi vill att alla elever ska få utvecklas och lyckas oavsett förutsättningar, men privata vinstdrivande företag kommer alltid ha som främsta mål att öka sin vinst”, skriver debattörerna.

Vi är många lärare i Sverige som med oro ser på de vinstdrivande skolkoncernernas framfart i vårt land. Sverige har idag ett världsunikt skolsystem där privata aktörer ges möjlighet göra vinster på skattefinansierad utbildning. De här vinsterna är skattemedel som aldrig kommer till användning, som inte når de elever som behöver de extra resurserna för att klara sin skolgång. Det finns inga hållbara argument för att den här ojämlikheten skulle vara rättvis.

Enligt skollagen ska utbildningsväsendet sträva efter att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Skolan ska med andra ord fungera kompensatoriskt för de elever som har sämre förutsättningar och resurser ska riktas dit behoven är som störst.

Att elever riskerar att bli bortsorterade på grund av vårt nuvarande skolsystem är därför helt oacceptabelt. De brister i skolan vi ser idag beror främst på strukturella faktorer på grund av skolans styrsystem. Då hjälper det inte att jobba effektivare och smartare som vi lärare ofta uppmanas att göra. 

Som lärare möter vi dagligen elever från olika bakgrunder, vilket i sin tur innebär att de har olika socioekonomiska förutsättningar. Vi ser att alla inte har samma möjlighet till arbete, sparande, investeringar, utbildning och företagande som artikelförfattarna skriver att de har.

Vi tycker att det är märkligt att de inte känner till att alla människor i Sverige inte har samma möjligheter. Det kan tilläggas att det är belagt i forskning att det finns hälsoskillnader mellan dessa socioekonomiska grupper, där en sämre hälsa med största sannolikhet kommer begränsa elevens livsval och därmed påverka deras utbildning och prestation i skolan. När inte alla får samma möjlighet till utveckling kommer både samhället och företagen att förlora. 

Det är även fundamentalt att människor från olika bakgrunder får mötas och skapa förståelse för varandra. En ökad segregering leder till ökade klyftor vilket kan skapa oro mellan grupper i samhället och skolan är en viktig mötesplats. Vi är därför bekymrade över skolkoncernernas sortering av elever då det bidrar till en ökad segregering.

De som allt för ofta sorteras bort är elever som har ett större behov av en välfungerande struktur och av vuxna omkring sig. Följden blir att de kommunala skolorna som har ansvar för att alla barn och ungdomar får en utbildning, är i behov av mer personal än de stora koncernskolorna, vilket kostar mer. Eftersom skolpengen enligt lag ska vara lika hög för alla huvudmän höjs även ersättningarna till skolkoncernerna. Därmed ökar aktiebolagens vinster, enbart på grund av segregationen mellan elever, helt oavsett vilka resultat skolorna egentligen har uppnått.

Skolkoncerner får för stor skolpeng i relation till deras enklare elevunderlag och våra skattepengar, som skulle ha gått till att ge alla unga en likvärdig och god utbildning, går direkt till företagsvinster. Vi vill att alla elever ska få utvecklas och lyckas oavsett förutsättningar, men privata vinstdrivande företag kommer alltid ha som främsta mål att öka sin vinst. Fokus kommer därför inte ligga på kvalitet, eftersom det kostar mer. 

Precis som beskrivet i skollagen så ska en likvärdig utbildning gälla, men om den utveckling vi ser nu fortsätter kommer allt fler elever få svårt att klara skolan och segregationen kommer fortsätta öka. Det är två faktorer som vi vet kommer få långsiktiga negativa följder, inte bara för eleverna utan för hela samhället.

Eva Stålhammar, distriktssköterska och yrkeslärare i Sävsjö
Maria Olsson, socionom och yrkeslärare i Bohus
Karl Engqvist, lärare 7–9 i Karlstad
Tilde Jansson, lärare 7–9 i Stockholm
Maria Hilber, lärare förskoleklass i Huddinge
Kristina Lundin, gymnasielärare i Arboga
Olle Mellström, lärare 7–9 i Trosa
Björn Dahlman, lärare 7–9 i Ekerö
Sofia Jägerteg, lärare 7– 9 Tyresö
Johanna Verme, socionom och ämneslärarstudent i Lerum

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenterna som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera