Undervisningsmaterial

Skolmat som läromedel

Livsmedelsverket har tagit fram pedagogiska verktyg kopplade till skolmaten. De består av övningar, lärarhandledningar och faktatexter på temana hälsa, mat och miljö.

Materialet heter ”Hej Skolmat!” och vänder sig till lärare och skolrestauranger i årskurserna 4-6. Syftet är att göra skolmåltiden till ”något mer än bara en lucka i schemat.”

– Genom att integrera skolmåltiderna i skoldagen skapas mervärden, utan att det behöver kosta mer, säger Eva Sundberg, projektledare för Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg på Livsmedelsverket, i ett pressmeddelande.

Exempel på områden som omfattas i materialet är näringslära, maträtter runt jorden, smaker, ekologi och klimatpåverkan.

Lärare, kockar, kostchefer och andra experter har varit involverade i materialet, som Livsmedelsverket tar fram på uppdrag av Landsbygds- och Utbildningsdepartementen tillsammans med andra myndigheter.

– Många av skolans ämnen kan hämta inspiration och utgå från måltiden. Den är även en bra utgångspunkt för ämnesövergripande arbete. Måltiden kan också vara en viktig del i skolans värdegrundsarbete, säger Veronica Pagard Salem, lärare på Runstensskolan i Haninge i en kommentar.

Kommentera