lotta_edholm_papper

Lotta Edholm (L), skolborgarråd i Stockholms Utbildningsnämnd.

Adminstration

Skolnämnden vill minska administrationen för lärare

Stockholms Utbildingsnämnd vill minska administrationen för lärare. Men det är mer för att skapa ett nytt förhållningsätt än en strategi. – Det är verkligen ett första steg för att understryka att den här frågan är viktig, säger Lotta Edholm (L), skolborgarråd i Utbildningsnämnden.

Liberalerna i Stockholms borgarråd har framfört en verksamhetsplan som antogs den 31 januari i Stockholms Utbildningsnämnd. I den står det att administrationen för lärare ska minska. Det man vill är att Utbildningsförvaltningen ska synliggöra hur nya beslut påverkar mängden administration. Bedömningen måste göras utifrån hur mycket det påverkar skolans verksamhet.

– Uppdraget är givet till utbildningsförvaltningen och förvaltningens chefer. Så får vi väl se sen om man kan återkoppla. Men det är en slags uppmaning att hålla igen med detta. Tanken är ju att få chefer att tänka till lite. Är detta nödvändigt? Är detta bra? Kommer det här att gynna elevernas kunskapsutveckling eller är det en del av ett annat uppdrag som någon annan borde utföra, om det överhuvudtaget ska utföras, säger Lotta Edholm.

Hon tycker att den administrativa bördan är en viktig fråga.

– När man träffar lärare och skolledare är det påfallande ofta de tar upp administration och den administrativa bördan. Och jag tycker att som politiker är det viktigt att göra någonting åt det. Det har blivit en sådan viktig samhällsfråga. Det finns ju med i det nya kollektivavtalet och Stockholm stad arbetar efter det. Men det är också ett sätt att understödja de som arbetar med det och säga ’det här är faktiskt viktigt det ni håller på med’, säger hon.

– Lärarna har ju bara x antal timmar som de jobbar. Och de timmarna ska ju helst ägnas åt det som handlar om kunskapsuppdraget och undervisning, förberedelse för undervisning, efterarbete och så. Inte en massa annat jox.

Lotta Edholm säger också att mycket sådant som inte berör skolans uppdrag tar upp tid i skolorna eftersom verksamheten samlar barn och ungdomar. Detta kan i sin tur öka administrativa uppgifter för lärarna.

– Skolan samlar i stort sett alla barn och ungdomar. Och det blir också väldigt praktiskt och lätt att nå ungdomar och barnen där med olika enkäter och så vidare, som egentligen inte alls har med skolan att göra. Men som tar tid och utrymme från undervisningen. Ibland så är ju den typen av enkäter nödvändiga, men man bör oftare ställa sig frågan: ”har detta med skolan att göra”?

Men trots att Lotta Edholm tycker att frågan om administration är viktig säger hon att det inte är lätt att avgöra vad som faktiskt kan räknas som en administrativ börda.

– Frågan är ju lite svår. Vad är en administrativ börda? Vad är onödiga uppgifter och vad är det inte? Det gör det svårt att säga ”det här ska vi avskaffa”. Snarare försöker vi skapa någon slags motvikt och ett ifrågasättande av de uppgifter som lärare får. Det är egentligen det. Vi vill få till stånd en förändring i den här frågan helt enkelt. Det är ju inte alldeles lätt genom några meningar i en verksamhetsplan. Men det är ändå en början, säger hon.

Det nya beslutet innebär därför inte en praktisk plan för att åtgärda den administrativa bördan på lärare, utan är tänkt som ett sätt att skapa en ny attityd till att ålägga lärare nya administrativa uppgifter.

– Det kan hända att det blir ett nästa steg. Att vi måste fundera ytterligare och vi ska titta över det här nu. Det här med nyckeltal och den typen av frågor som en kommun alltid sysslar med. Och se om det går att skära ned och ta bort. Men det är ju ett större arbete, säger Lotta Edholm.

Kommentera