mobbning-810
Kränkningar

Skolor använder kritiserade antimobbningsprogram

Trots att Skolverket avråder från vissa antimobbningsmetoder som visat sig ha direkt motsatt effekt fortsätter skolor att använda dem.

När Skolverket för sex år sedan granskade ett antal av de antimobbningsprogram som då var vanligt förekommande i skolan fick samtliga kritik.

– Vi kan inte rekommendera något av programmen i sin helhet, sa Annika Hjelm, undervisningsråd på Skolverket till Skolvärlden.

De program som granskades var Friends, SET, Lions Quest, Olweusprogrammet, Farstametoden, Skolkomet, Skolmedling och Stegvis. Samtliga program är välkända och vid tiden för granskningen frekvent använda på svenska skolor.

Skolverket avråder numera från delar av programmens metoder i sina anvisningar, men nu rapporter Sveriges Radio att programmen fortfarande används av en del skolor.

– Vi kan inte med säkerhet säga att si och så många skolor fortsätter att arbeta med dessa metoder, men vi kan se på inkommande frågor till oss att det förekommer, säger Hugo Wester, undervisningsråd på Skolverket.

Enligt Skolverket finns det bitar i samtliga program som fungerar bra, som att arbeta systematiskt, låta elever medverka aktivt i mobbningsförebyggande arbete och att ha ett antimobbningsteam med lärare och annan personal med specialistkompetens.

Men programmen innehåller också inslag som visat sig vara rent skadliga och ökar mobbningen som kamratstödjare, medling mellan elever och att ha särskilda lektioner schemalagda för alla klasser, som livskunskap varje vecka.

En av forskarna bakom antimobbningsrapportern, Björn Johansson vid Örebro universitet, säger till Sveriges Radio inslaget att det dags att nu följa upp resultaten.

– Det har ju inte genomförts någon nationell uppföljning, och det är väl snart hög tid att göra det så att man se om förändringar skett, säger Björn Johansson.

Kommentera