peter_fredriksson_klassrum

Peter Fredriksson tog över som generaldirektör på Skolverket 2017. I grunden är han i lärare i svenska och historia.

Kunskapskraven

Skolverket efter kritiken: Kunskapskraven togs fram i bred dialog

Skolverket ser över sina interna processer efter kritiken, men vänder sig samtidigt mot den.
– Det satt inga enskilda tjänstemän och kokade ihop någonting på egen hand, säger generaldirektör Peter Fredriksson till Skolvärlden.

Skoldebattörerna Isak Skogstad och Per Kornhall anklagar tjänstemän på Skolverket för att medvetet ha saboterat kunskapskraven för grund- och gymnasieskolan som trädde i kraft 2011. Nu svarar myndighetens generaldirektör Peter Fredriksson på kritiken.

– Jag känner inte igen bilden som målas upp i artikeln, kursplanerna togs fram i bred dialog med lärare, experter, och forskare. Men vi följer naturligtvis upp kritiken nu på Skolverket, jag har redan satt chefer och medarbetare i arbete. Jag måste ju skaffa mig en egen bild av vad som hände, säger han.

Hur ser den utredningen ut?

– Det är inte särskilt svårt. Vi tar kontakt med dem som var med och vet hur det gick till. Den informationen har vi på plats idag skulle jag tro (torsdagen den 7 juni /reds. anm.). Det kan eventuellt visa sig att vi behöver se över fortsatta rutiner i vårt arbete, men det är i stor utsträckning en intern angelägenhet hur Skolverket jobbar med den här frågan.

Vi kan aldrig uppnå konsensus vad gäller kunskapskraven

Trots att Peter Fredriksson inte har hela bilden klar för sig är han säker på en sak: det gick inte till så som det målas upp av Isak Skogstad och Per Kornhall.

– Det satt inga enskilda tjänstemän och kokade ihop någonting på egen hand. Så mycket känner jag till. Sen är det naturligtvis så att man kan ha olika åsikter och perspektiv på det här. Vad kunskapskraven ska innehålla är ju inte fakta, utan det finns flera sätt att se på det. Och man kan förstås också diskutera hur bra de blev, men det är en annan sak, säger han.

Kritiken från de båda debattörerna är uppdelad i två delar. Den ena handlar om att tjänstemän på Skolverket ska ha gått emot regeringens direktiv och ignorerat expertis när de tog fram kunskapskraven. Den andra delen av kritiken handlar om att de resulterande kunskapskraven ger uttryck för en postmodernistisk kunskapssyn som de menar inte hör hemma i skolan.

Peter Fredriksson vill inte kommentera olika kunskapssyner mer än att säga att det finns flera sätt att se på saken, och Skolverket har att väga samman olika åsikter och perspektiv och sedan välja väg.

Vi gör en total översyn av kunskapskraven

– Vi jobbar självklart på uppdrag av regeringen, men vi jobbar inte på uppdrag av utredningar. En utredare kan ha många olika idéer man inte går vidare med, säger Peter Fredriksson.

Han påpekar också att det faktum att beslut fattas av tjänstemän på Skolverket efter att de har konsulterat andra experter är helt i sin ordning.

– Skolverket är ju den myndighet som är normerande i de här frågorna, och på Skolverket finns ju också undervisningsråd och experter som kan det här. Sen är viktigt att göra det i dialog med lärare och annan expertis. Vi pratar med väldigt många lärare, men till slut måste vi välja en linje, ett spår. Vi måste beakta alla perspektiv men vi kan aldrig uppnå konsensus vad gäller kunskapskraven. I slutändan är det alltid några som kommer att tycka att det borde sett annorlunda ut, säger han.

Det pågår sedan tidigare en översyn av kunskapskraven på Skolverket, och Peter Fredriksson säger att det arbetet snart kommer att ge effekt.

– Vi har ju ett uppdrag att systematiskt och kontinuerligt se över kunskapskraven, så det är hela tiden förändringar som görs. Men nu gör vi en mer total översyn av kunskapskraven för grundskolan. Nästa vecka kommer jag få en rapport som säger vad vi behöver ändra på och vad vi behöver prioritera. Det arbetet har pågått länge och snart kan vi bli mer konkreta i vad vi kommer att göra. Nu när vi ser över kursplanerna och kunskapskraven ska vi naturligtvis se till att det blir det stöd som lärarna behöver.

I en tidigare version av den här artikeln skrev Skolvärlden att den som tog beslut om de kritiserade kunskapskraven var tidigare generaldirektör på Skolverket Anna Ekström, numera gymnasieminister. Det stämmer inte, beslutet fattades innan hon tillträdde som generaldirektör.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm