NP

Skolverket tänker om efter NP-fusk

Från och med detta läsår kommer facit till de nationella proven skickas ut till skolorna först efter att proven är genomförda. Detta för att minimera risken för fusk.

I våras läckte svaren till det nationella provet i kurs matematik 2b ut i förväg. Framförallt bland gymnasieelever i Malmö och Stockholm var det många som kände till de rätta svaren redan dagen före provet. Enligt SVT hade en elev fått syn på facit i ett lärarrum, fotograferat det och spridit det vidare.

För att minimera risken för att bedömningsanvisningarna läcker ut i förväg kommer Skolverket nu ändra sina rutiner för hur proven distribueras. Istället för att som tidigare skicka ut bedömningsanvisningar tillsammans med proven kommer de skickas till skolorna så snart som möjligt efter sista provdatum. Det gäller de prov som ska genomgöras vid ett givet tillfälle, det vill säga prov i årskurs 9, gymnasieskolan och de kursprov som är gemensamma för gymnasieskolan och komvux.

Skolverket skriver på sin webbplats att de är medvetna om detta kan förändra lärares arbetsrutiner kring proven men att bedömningsanvisningarna i de flesta fall borde komma till skolan samma dag som provet genomförs eller senast några dagar senare.

En annan förändring inför läsåret är att de muntliga delarna i de nationella proven i svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska i årskurs sex och nio kommer genomföras redan på höstterminen. Detta för att minska antalet prov under våren.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm