peter_fredriksson_klassrum2b

Peter Fredriksson är generaldirektör på Skolverket.

| Foto: Magnus Glans / Shutterstock
Lärarbrist

Skolverket varnar: Lärare kan tvingas vänta över ett år på legitimation

Skolverket sågar regeringens förslag att flytta delar av myndigheten till Härnösand.
Konsekvensen blir att väntetiden för att få en lärarlegitimation skulle stiga till över ett år.
– Det här förslaget är dåligt för skolan, lärarna och eleverna, säger generaldirektör Peter Fredriksson.

Utredningen

Regeringen har utrett förutsättningarna för att öka den statliga närvaron i Västernorrlands län genom att flytta arbetsuppgifter från flera myndigheter i Stockholms län till Härnösands kommun.

Skolverket är en av flera myndigheter som föreslås förlägga delar av sin verksamhet där, tillsammans med bland andra Socialstyrelsen och Skatteverket.

Nu varnar Skolverket för att förslag i den statliga utredningen ”Ökad statlig närvaro i Härnösand” kan drabba lärare, elever och förtroendet för hela lärarlegitimationsreformen.  

Utredningen föreslår bland annat att den del av myndigheten som hanterar lärarlegitimationer ska flyttas från Stockholm till Härnösand. Skolverket riktar hård kritik mot förslaget i sitt yttrande, och menar att det skulle få stora konsekvenser för de lärare som väntar på att få sin legitimation.

– Vi måste ha lärares och elever bästa framför oss. Det är det enda perspektivet jag tycker att vi ska ha när det gäller förändringar. Det här förslaget är inte bra för lärarna, skolan eller eleverna, och då är det inte ett bra förslag, säger Peter Fredriksson.

Utredningen ”Ökad statlig närvaro i Härnösand” har helt bortsett från konsekvenserna för skolan och gjort felaktiga bedömningar av Skolverkets verksamhet avseende lärarlegitimationer” står att läsa i dokumentet.

Vi måste stärka intresset för att bli lärare

– Överlag kan man säga att det ofta saknas konsekvensperspektiv på politisk nivå, men det måste ju vi ha här på myndigheten iallafall. Vad det blir för konsekvenser för Skolverket är ju en sak, men konsekvenserna för skolan är det viktiga, säger Peter Fredriksson.

En konsekvens blir enligt myndighetens egna beräkningar att väntetiden för att få en lärarlegitimation skulle stiga till över ett år, och ligga kvar på den höga nivån i minst tre år. Med fortsatt verksamhet i Stockholm skulle väntetiden istället ligga på cirka en månad.

Anledningen till fördröjningen är att en flytt skulle medföra nyrekryteringar och en upplärningsperiod. Det skulle i sin tur leda till en rad följdkonsekvenser, menar Peter Fredriksson.

– Om det som föreslås förverkligas skulle vi få ännu färre legitimerade lärare, vilket i sin tur ger konsekvenser för de befintliga lärarna, vilket får konsekvenser för eleverna. Vi måste göra allt för att stärka intresset för att bli lärare, skapa en attraktion. Det här tror vi skulle kunna få motsatt effekt. Om man inte kan få en legitimation snabbt efter sin utbildning kan man väl anta att intresset för att bli lärare åtminstone inte kommer att öka, säger han.

Vad förväntar du dig att utbildningsminister Anna Ekström gör nu?

– Jag hoppas att alla som har någon form av ansvar för svensk skola – det har man ju bland annat som utbildningsminister – verkligen fattar beslut vars konsekvenser gynnar skolan, och lärare och elever. Den förväntan har jag på ministern, facken och alla andra som jobbar med skolan. Och det är den enda förväntan man bör ha tycker jag.

Anna Ekström har avböjt att kommentera Skolverkets yttrande.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm