101ord

Lärarna Livia Ramírez, Tomas Brink och Elsa Vernier vill främja skrivlust och skapa gemenskap.

Skrivlust

Skriv 101 ord om Stockholm

Med 101 ord kan alla mellan 10 och 101 år skriva om Stockholm, med chans att bli både tonsatt och publicerad i en bok. Projektet har redan lockat mängder med skribenter. 
– Drivkraften är att främja skrivlust och minska segregationen, säger språkläraren Elsa Vernier, som tillsammans med sina kollegor har dragit igång projektet.

101 ord till vårt Stockholm
  • Riktar sig till alla mellan 10 och 101 år.
  • Deltagarna skriver en skildring på högst 101 ord till/om Stockholm.
  • Från berättelserna tas meningar och sätts samman till en sång om staden.
  • 101 bidrag ska väljas ut och sammanställas till en bok i fickformat.
  • Målet med projektet är att skapa glädje och engagemang, bygga broar mellan människor samt bidra till ett bättre och mer öppet samhälle i Stockholm.

Uppmuntra dina elever att skriva?
Skicka bidrag till kontakt@101ord.se. Bidraget får ha max 101 ord, vara en originaltext och inte ha varit publicerad tidigare. Skriv ned fullständigt namn (eller pseudonym), ålder, stadsdel, telefonnummer samt mejladress. Läs också mer på http://101ord.se.

Projektet ”101 ord till vårt Stockholm” drog igång i våras när lärarna och arbetskamraterna Elsa Vernier, Livia Ramírez och Tomas Brink pratade ihop sig om att locka elever att skriva mer, skapa gemenskap och minska den ökade segregationen både i skolor och samhället i stort.

– Vi vill göra saker utanför skolan och kom på att detta med att skriva om sin stad och skicka in sina bidrag är en rolig sak att göra. Vi inspirerades av ett liknande projekt i Chile, berättar Elsa Vernier.

Projektet går ut på att alla mellan 10 och 101 år via en hemsida eller Facebook skriver max 101 ord om Stockholm. Det kan handla om vad som helst och den som skriver får vara anonym om man vill. Trots att projektet bara varit igång sedan i våras har mängder med bidrag kommit in. En del av dem går att läsa på sidan, andra har Tomas Brink tagit några rader ur för att tonsätta till låten/musikstycket ”Stockholmslåten”, som finns för lyssning på projektets hemsida.  

– Texterna är en beskrivning av Stockholm, färden in mot staden i morgonrusningen, vägen över broarna, det vackra vattnet eller om stressen i tunnelbanan. Innehållet är väldigt spritt och handlar inte bara om innerstaden. Det kan lika gärna vara en text om resan från Tumba till Kungsholmen, säger Elsa Vernier.

Den yngsta skribenten är 11 år, den äldsta 87.

– Vi gillar tanken på att alla ska få en möjlighet att uttrycka sig. Den enda begräsningen är att det är på 101 ord. Anledningen till att det blev just 101 är för att vi vill vara lite bättre än projektet i Chile där de bara har 100 ord, säger Elsa Vernier och skrattar.

En jury ska välja ut 101 texter som ska bli en bok i fickformat. Texterna i boken, som ska delas ut gratis, är indelade i två kategorier, ungdom 10 till 17 år eller 18 till 101 år.

– Projektet ska leva vidare och växa. Målet är att ge ut en bok varje år.

I år är det bara texter om Stockholm som är aktuella men om projektledarna får bestämma kan det mycket väl tänkas blir vackra ord om andra städer nästa år.

– Vi vill så klart gå vidare till andra städer. Läs- och skrivutveckling ligger i tiden och är nödvändig. Förhoppningsvis kan vårt projekt bidra till att skapa glädje och engagemang. Det i sin tur leder förhoppningsvis till ett bättre och mer öppet Stockholm.

”101 ord till vårt Stockholm” är en ideell förening utan vinstintresse, partipolitiskt och religiöst obunden. Projektet främjar kultur, integration och gemenskap.

Kommentera