kunskapsskolan_0

Den dåliga luften på en gymnasieskola i Gällivare kräver snabba åtgärder, enligt skyddsombudet Stig Lagerfjärd.

| Foto: Anna Svensson, Stig Lagerfjärd
Arbetsmiljö

Skyddsombuden larmar: Elev till sjukhus och avbrutna lektioner

Omfattande ventilationsproblem har fått skyddsombuden på en skola i Gällivare att slå larm. Enligt deras anmälan till Arbetsmiljöverket har den dåliga luften resulterat i både akutbesök och inställda lektioner, och kräver omedelbara åtgärder. 

– Att vi inte får tillräckligt med luft i lokalerna orsakar stora problem, säger skyddsombudet Stig Lagerfjärd.

Det nyligen invigda Kunskapshuset i Gällivare har stora problem med ventilationen.

I en anmälan till Arbetsmiljöverket beskriver två skyddsombud från Lärarnas Riksförbund hur både lärare och elever påverkas av den dåliga luften på gymnasieskolan.

Enligt ombuden ska en elev ha svimmat och en annan besökt akuten efter att ha fått andningsproblem. Därtill uppges att flera lärare har tvingats avbryta sina arbetsdagar.

– Många får huvudvärk och det har hänvisats till migrän, säger Stig Lagerfjärd, skyddsombud på Lapplands gymnasium i Gällivare.

Han berättar att i flera av klassrummen står fönstren öppna dygnet runt på grund av den undermåliga luften.

– Men värst är situationen på yrkesprogrammen som inte ens har kunnat köra igång verksamheten i sina verkstäder, säger Stig Lagerfjärd.

Skyddsombuden kräver nu snabba åtgärder och vill att skolan övergår till distansundervisning så länge problemen kvarstår.

– Det ska betraktas som en extrem åtgärd i en extrem situation, säger Stig Lagerfjärd.

Marianne Stöckel.

Marianne Stöckel. | Foto: Lapplands Gymnasium

Lapplands kommunalförbund anser däremot inte att distansundervisning för alla är en nödvändig åtgärd.

– Eftersom inte hela huset är påverkat är distansarbete för alla inte den bästa lösningen. Däremot ska vi naturligtvis inte vara i de salar och utrymmen där det finns brister, säger gymnasiechef Marianne Stöckel.

Enligt gymnasiechefen har flera åtgärder för att komma till rätta med bristerna redan vidtagits. Hon berättar att arbetsgivaren har dialog med både Gällivare kommun och skyddsombuden, men också med de som anlitats för bygget.

– Vi har kontinuerliga möten tillsammans med fastighetsägarens representanter och jag får återkoppling om vad som görs för att rätta till de brister som påtalats av verksamheten, säger Marianne Stöckel.

Hon beskriver den aktuella situationen som ”oerhört tråkig” och poängterar att problemen i byggnaden var okända innan arbetsåret inleddes den 13 augusti.

– När vi flyttade in i Kunskapshuset hade vi inte någon kännedom om att det fanns lokaler med bristande ventilation. Det är något som har framkommit efter att elever och lärare har flyttat in.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm