lottaedholm_klassrum

Lotta Edholm (L) är oppositionsborgarråd i Stockholm och vice ordförande i Stockholms utbildningsnämnd.

Debatt

”Släpp sargen och satsa på skolan”

Debatt. ”Skolan står som förlorare år efter år på grund av Socialdemokraternas budgetbingo. De som arbetar och studerar i skolorna behöver förutsättningar att lyckas, det får de inte nu”, skriver Lotta Edholm (L) oppositionsborgarråd i Stockholm.

Få välfärdsverksamheter missköts i det socialdemokratiskt styrda Stockholm mer än skolan. Ändå är skolornas, lärarnas och rektorernas uppdrag viktigare än någonsin.

Grundskolorna i Stockholm dras med stora underskott. Det gäller även stadens gymnasieskolor, där underskotten nu följs av att stadens högskoleförberedande program får order om att ta in en elev till i varje klass, vilket innebär 33 elever per klass. Såväl Lärarnas Riksförbund som Lärarförbundet, Saco och Kommunal har gått emot beslutet.

Totalt är underskottet inom Stockholms skolväsende nu uppe i 131 miljoner. Det motsvarar kostnaden för cirka 215 heltidsanställda lärare under ett helt år. Socialdemokraterna hävdar att de tar ansvar för de ökande elevkullarna, men de gör det på bekostnad av kvaliteten som eleverna möter. Sanningen är att vi sett mycket låga budgetökningar under flera års tid. För grundskolans del var påslagen per elev för 2017 de lägsta på tolv år, och motsvarar inte ens de löneökningar som skolorna enligt avtal är skyldiga att ge lärarna.

Många skolor lever med risken att tvingas göra slut på sina fonderade medel och därmed stå ”på bar backe” inför framtiden. På ett antal grundskolor sitter man just nu och arbetar med åtgärdsplaner för att ”snarast” få en budget i balans. Rektorernas och lärarnas situation är mycket bekymmersam. Hur kan man ärligen förvänta sig att en rektor ska klara av att hämta in ett underskott räknat i miljontals kronor på ett halvår?

Budgetbingon där skolan år efter år står som förlorare förvärras av den dåliga styrningen.

Vi är nu oroliga för att detta innebär nedskärningar som till och med kan gå ut över skolornas lärartjänster. Det skulle i så fall slå hårt mot skolornas möjligheter att bedriva en god undervisning för eleverna och leda till en sämre kunskapsinhämtning. Som kontrast kan nämnas att 1 700 lärare behöver nyrekryteras till staden, årligen, för att bibehålla dagens lärartäthet och kvalitetsnivå.

Föga förvånande är det ofta de elever som har det svårast i skolan som förlorar på nedskärningar. Kunskapsresultaten har de senaste åren sjunkit i Stockholms skolor, och kunskapsklyftorna har ökat. Det leder till ojämlika livschanser. Det är alltså nyanlända elever och barn från studieovana hem som ytterst förlorar på S-politiken, vid sidan av de lärare som kämpar för att göra sitt bästa för eleverna. Vi ser redan idag att lärares och skolledares arbetsbelastning, utsatthet och upplevelse av otillräcklighet ökar.

Socialdemokraternas budgetbingo där skolan år efter år står som förlorare förvärras av den dåliga styrningen. Totalt har utbildningsnämnden 138 mål fördelade på aktiviteter och indikatorer. Det är omöjligt för en skola, även med goda ekonomiska förutsättningar, att förhålla sig till denna yviga flora av mål. I slutänden riskerar kunskapsuppdraget att urholkas.

De som arbetar och studerar i Stockholms skolor behöver förutsättningar att lyckas. Pengarna finns för att reparera Stockholms skolor, men ansvariga politiker avstår från att agera. Släpp sargen, ge skolorna rimliga förutsättningar och sätt fokus på kunskapsuppdraget.

Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd i Stockholm och vice ordförande i Stockholms utbildningsnämnd

Kommentera