img_1408
SETT

Smart användning av tavlan

”Eleverna blir engagerade och jag kan vara fokuserad på dem istället för på tavlan”. Det sa Izabella Norgren när hon berättade om hur hon arbetar med smartboard. 

Under tre dagar samlas lärare, skolledare och andra med intresse för digitalisering i skolan på SETT-mässan i Stockholm. I föreläsningssalar och ett oändligt antal montrar kan man lära sig mer om programmering, etik i sociala medier och om hur digitala verktyg bäst utnyttjas i klassrummen.

I en monter visade Izabelle Norgren, it-pedagog och förstelärare från Sundsvall, hur hon arbetar med sin smartboard i klassrummet.

– Den största vinsten är att man får en väldigt direkt kommunikation med eleverna. Det är problem i dag med stora grupper, många behov och lite resurser. Jag behöver inte lägga tid på att skriva på tavlan och jag behöver inte stå med ryggen mot eleverna. Med en smart tavla tappar jag inte elevernas intresse, säger Izabelle Norgren.

Under föreläsningen visade Izabella Norgren en mängd exempel på hur hon använder tavlan.

– Allt jag skriver och gör på tavlan blir ett objekt som man kan jobba med. Jag kan flytta runt objekten, jag kan länka till bilder. Och det finns massor av färdiga verktyg, matteverktyg till exempel, som jag använder.

Hon visade hur man kan jobba med gradskiva, tallinje, linjal och hur man kan visualisera tiotal och ental. Allt blir visuellt och tydligt för eleverna. Vill hon kan hon sedan dela med sig av ”tavlan” till elever och kollegor.

En annan fördel som Izabelle Norgren lyfter fram är att hon kan göra mycket i förväg. Väl i klassrummet plockar hon fram det material hon behöver på tavlan.

Det är inte svårt att se vinster för eleverna. Men för dig som lärare?

– Det är otroligt tidsparande och effektivt eftersom all dokumentation sparas. Jag har mina lektioner, jag kan spara det jag gjort under lektionerna, elevernas interaktion med mig kan sparas, till exempel.

Kräver det mycket förarbete från din sida?  

– Mycket finns i tavlan från början. Sen innebär det visst förarbete, som att sätta ihop det till sitt eget material. Men många verktyg, som matteverktygen som jag visade, finns ju färdiga att använda. En del saker lägger jag mer tid på men då har jag ju det kvar sen, år från år. Det är mest arbete i början, men så är det ju med allt. Sen är det tidsbesparande.

Om jag nu har en smart tavla i klassrummet som inte kommer till användning. Hur ska jag börja?

– Slå igång den och börja testa. Börja med det lilla, mycket är självinstruerande. Allt kommer inte passa just dig och din klass och då får man börja göra anpassningar. Men det finns filmer, lathundar och utbildningar till hjälp. Och många lärare delar med sig av hur de jobbar. Det är bra att slå på och börja köra.

img_1378
Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm