Forskning

”Smartphone-effekt” bakom pojkars låga fysiska aktivitet

Pojkar i åldern 11-13 år rörde på sig betydligt mer för tretton år sedan. Bara var femte rör på sig tillräckligt, enligt en ny studie vid Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet.

Stegrekommendation

Forskare rekommenderar 12000 steg per dag för flickor, och 15000 steg per dag för pojkar. Det motsvarar 60 minuter måttlig till intensiv fysisk aktivitet för både flickor och pojkar i årskurs 5.

Mellan åren 2000 och 2013 mätte en grupp forskare med hjälp av stegmätare den fysiska aktiviteten hos barn i klass två respektive fem, under skoltid såväl som fritid. I gruppen pojkar i klass fem uppmättes en nedgång i aktivitet på i genomsnitt 24 procent, från 16670 steg per dag till 12704 steg. Endast var femte pojke når rekommenderade 15000 steg.

– Det är bekymmersamma resultat. Regelbunden fysisk aktivitet medför betydande hälsovinster för barn. Vi vet dessutom från tidigare studier att de barn som bedöms som otillräckligt aktiva i tolvårsåldern i hög grad behåller sitt aktivitetsmönster upp i vuxen ålder, säger Anders Raustorp, docent vid Göteborgs universitet som lett studien, i en kommentar.

Forskarna pekar ut tillgången till smarta mobiler som en trolig orsak till tappet.

– Vi sökte något som påverkat aktivitetsnivån efter 2006-2008 i årskurs 5 men inte i årskurs 2 och som påverkat pojkar mer än flickor. Samtliga pojkar i årskurs 5 i studien hade 2013 fått tillgång till smartphones och under skolrasterna var det främst pojkarna som var absorberade av dem, säger Anders Raustorp.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm