Statistik

Spanska störst i gymnasieskolan

Hola! Spanska är det språk som lockar flest elever i gymnasiet. Det visar ny statistik från Skolverket. En av fyra elever har läst minst en kurs i språket.

Kurser i moderna språk
  • Eleverna läser moderna språk i kurser som omfattar 100 poäng. Det finns totalt sju kursnivåer i moderna språk. Om eleverna inte har läst språket i grundskolan börjar de på kurs 1 på gymnasieskolan. Kurs 1 och 2 motsvarar grundskolans språkval. Elever som läst tyska, franska eller spanska som språkval i grundskolan börjar i regel i kurs 3 i gymnasieskolan om de fortsätter med samma språk.
  • I gymnasieskolan ingår moderna språk som programgemensamt ämne på fyra av de högskoleförberedande programmen, men inte på något yrkesprogram.
  • Moderna språk finns också i programfördjupningen på samtliga högskoleförberedande program samt på tre yrkesprogram: handels- och administrationsprogrammet, hotell- och turismprogrammet samt restaurang- och livsmedelsprogrammet.
  • En skola kan alltså göra fler kurser i moderna språk obligatoriska genom programfördjupningen.
  • Moderna språk kan också läsas inom individuellt val på alla program.
  • Modersmålskurserna ger inte meritpoäng. Det förekommer dock att elever läser sitt modersmål som modernt språk eller att elever prövar sitt modersmål som kurser i moderna språk.

Källa: Skolverket

Spanska är det överlägset mest populära språket bland alla som kan erbjudas som modernt språk i den nya svenska gymnasieskolan (Gy 2011).

Av de 84 073 elever som fick en examen eller ett studiebevis om 2 500 poäng våren 2014 hade en elev av fyra läst minst en kurs i spanska.

Näst största språket är tyska. Där har 14 procent av eleverna minst ett kursbetyg. Tredje största språk är franska med 11 procent av eleverna och det fjärde största språket är italienska med knappt 4 procent av eleverna. På femte till åttonde plats finns danska, kinesiska, japanska och arabiska.

Spanska är också det dominerande språkvalet i grundskolan.

Skolverket har i sin statistik tittat på den första kullen avgångselever som har slutfört den nya gymnasieskolan 2014. En större andel har fått betyg i kurs 3 eller 4 i spanska jämfört med de som lämnade gymnasieskolan 2013.

Flera förändringar har skett i samband med införandet av Gy 2011 som kan påverka hur och i vilken omfattning eleverna läser de moderna språken. Några faktorer som kan ha betydelse är till exempel att elevernas individuella val har minskat från 300 poäng valbara kurser till 200 poäng. Nytt i Gy 2011 är också att kurs 4 ger en hel meritpoäng, medan kurs 5 inte längre ger några extra meritpoäng.

Kommentera