guldapplet2018

Anna Bergström, Maria Glawe, Amelie Wahlström, Daniel Nilsson.

| Foto: Bo Helmersson
Prisad lärargärning

Speciallärare tog hem årets Guldäpple

Maria Glawe är speciallärare med inriktning på språk-, läs-, och skrivutveckling. Nu belönas hon med lärarpriset Guldäpplet, bland annat för sina innovativa samarbetsprojekt.
– IT ger fantastiska möjligheter att jobba kreativt och inkluderande, säger hon.

guldapplet2
Foto: Bo Helmersson
Guldäpplet
  • Guldäpplet delas ut årligen till en eller flera lärare som har förnyat lärandet med stöd av IT i den egna undervisningen och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält. 
  • Utdelas till aktiva lärare efter allmän nominering och jurybeslut av samlade partners.
  • Priset syftar till att lyfta fram lärare som utvecklar skolan med it.
  • Första pris och särskilda pristagaren belönas med ett stipendium på 25 000 kr, 2:a och 3:e-pristagarna med halva beloppet, och alla med ett glasäpple blåst av konstglasblåsarna på Berdala Studioglas i Småland.

Alla tre finalisterna i 2018 års Guldäpple var speciallärare. Anna Bergström, speciallärare med inriktning på språk-, läs- och skrivutveckling i Skellefteå och Daniel Nilsson, speciallärare i matematik i Kalmar, delade på andraplatsen.

Anna Bergström tog till finalen genom sitt arbete inom grundsärskolan. Hon tycker att den digitala tekniken gör det enklare att utmana elever på deras egen nivå.
– Vi har sett några av de elever som har svårast att lära sig saker blomma ut och överraska oss med sina framsteg med hjälp av digitala verktyg, säger hon.

Daniel Nilsson har skapat webbplatsen Dalles Matte (dalles-matte.se) där elever bland annat kan se hans filmade genomgångar av det mesta inom Ma1, Ma2 och Ma3 samt få hjälp med studieteknik. Allt presenterat i en genomtänkt struktur.

– Hemsidan i sig är ju inte så märkvärdig. Det är ju många lärare som filmar och lägger upp sina genomgångar på youtube. Men jag har organiserat det där på hemsidan så att de enklare hittar det som jag som lärare vill att de ska titta på, säger han.

Maria Glawe jobbar mycket med att låta elevernas arbete få en plats även utanför skolan genom samarbetsprojekt. Ett exempel på det är ”Framtidssagor från Trelleborg”, en digital bok om hållbar utveckling med innehåll skapat av skoleleverna.

– Det handlar om att få med eleverna i en medskapandeprocess, säger hon.

Trots att Maria Glawe använder sig mycket av digital teknik i sin undervisning så påpekar hon att tekniken inte har något egenvärde, utan att det är ett verktyg lärare kan använda för att uppnå andra mål.

– Jag tycker man ska förhålla sig ganska kritisk till tekniken. När tillför den ett värde, och när måste vi lägga den åt sidan? Fokus är på det mellanmänskliga mötet, säger hon.

Under prisutdelningsceremonin fick rektorn Amelie Wahlström ta emot Guldäpplejuryns särskilda pris 2018 för att hon ”visat prov på det ledarskap som krävs för att lyckas i det genomgripande digitaliserings- och förändringsarbete som skolan står inför.”

guldapplet2018_maria_glawe

Maria Glawe, vinnare av Guldäpplet 2018.

| Foto: Bo Helmersson
Kommentera