utredning_nyan_artikel
Utredning

Splittringar kring utredningen om nyanlända lärare

Reaktionerna var blandade när regeringens utredare presenterade förslagen på hur nyanlända lärare kan tas till vara i skolan. Förslaget om lärarassistenter var något som både välkomnades och väckte starka reaktioner.

Regeringens utredare Ebba Östlin, till vardags s-politiker i Botkyrka, har kommit med förslag på åtgärder för att nyanlända lärares kompetens ska tas till vara i den svenska skolan. Några av förslagen på hur bristen på lärare ska kunna lösas är genom att ge större möjlighet till praktik inom den svenska skolan för asylsökande och ett utvidgat ”snabbspår” för nyanlända med lärarexamen.

– Den här lärarbristen vi står inför, vi kommer inte kunna utbilda bort den. Så att hitta de här övriga vägarna in, det tror jag är lösningen framåt, sade Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, vid en pressträff när utredningen presenterades.

Ett annat förslag som föreslås är lärarassistenter, något som välkomnas av Lärarnas Riksförbund.

– Utredaren har lyssnat till Lärarnas Riksförbund när det gäller behovet av att inrätta lärarassistenter. Intressanta förslag kräver handlingskraft av regeringen och vi vill nu se konkreta förslag som är statligt finansierade, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.

Camilla Waltersson Grönvall, utbildningspolitisk talesperson för moderaterna, tycker att utredningen är en besvikelse.

– Här försöker vi underlätta och snabbt få in en yrkeskategori som kan bidra till att underlätta för lärarna, då vill utredningen ha utbildningar och utredningar om vad lärarassistenter ska göra. Med dem stora utmaningarna som vi ser i skolan så är det en besvikelse att en utredning som många har väntat på, med kraftfulla åtgärder ,blir så svag, berättar hon till Skolvärlden.

Hon menar på att utredningen väcker fler frågor än svar.

– Det var mer exempel på fler utredningar än vad det var konkreta lösningar. Det är naivt att tro att flyktingkrisen är över, det är nu vi behöver kraftfulla förslag för att bidra till att underlätta för situationen i våra skolor, säger Camilla Waltersson Grönvall.

Vilka förslag hade du hoppats på att få se?

– Jag hade väntat mig att det fanns fler förslag runt till exempel lärarstudenter och pensionerade lärare. För det är ändå viktiga grupper med ett yrkeskunnande som vi behöver använda oss av på olika sätt i den här situationen. Jag är också förvånad över att man krånglar till saker och ting i stället för att underlätta. Med det menar jag bland annat att man ska definiera vad lärarassistenter ska göra, säger Camilla Waltersson Grönvall.

Utredaren anser att nyanlända borde få större möjlighet till praktik och ett utvidgat snabbspår för nyanlända med lärarexamen. Utredaren vill även hitta nya lösningar för lärarförsörjningen.

– Jag instämmer i stor utsträckning med de förslag som utredaren lägger, men det blir tydligt hur maktlös regeringen och staten är när det gäller skolan och hur mycket som är upp till respektive huvudman att lösa. Akuta problem kräver långsiktiga och gemensamma lösningar och det är hög tid att huvudansvaret för finansiering och reglering av skolan övergår till staten, säger Bo Jansson och tillägger:

– Det behövs åtgärder redan under asylprocessen och jag instämmer i förslaget om riktad praktik som tar omhand kunskaper i yrkessvenska och kunskaper i det svenska utbildningsväsendet.

Dessutom kommer fokus också att ligga på att lära sig det svenska språket för arbetslivet. Där nyanlända som vill arbeta inom skolan ges möjligheten till en 26 veckor långt arbetsmarknadsutbildning som är anpassad efter personens tidigare vanor inom området.

– Jag är glad att man till exempel tar vårt förslag om att kunna läsa svenska redan under den tiden man söker asyl, det positivt. Det finns förslag som är åt rätt håll, men det är för lite, säger Camilla Waltersson Grönvall.

Kommentera