fysik
Forskning

Språkarbete kan hjälpa elever i fysik

Hur lärare använder språket kan ha stor betydelse för hur väl gymnasieelever förstår fysikämnet. Det visar en ny avhandling från Malmö universitet.

I Malmö, där doktoranden Maria Kouns jobbar, har mer än hälften av gymnasieeleverna ett annat modersmål än svenska. I avhandlingen ”Beskriv med ord – Fysiklärare utvecklar språkinriktad undervisning på gymnasiet” undersöker hon sätt att lösa de språkliga knutar som kan uppstå i undervisningen.

– Vi måste anpassa undervisningen till den verklighet vi står mitt i och ta det flerspråkiga klassrummet på allvar, säger Maria Kouns i ett pressmeddelande.

Under tre terminer har hon fungerat som observatör och språkligt bollplank åt två stycken erfarna lärare som båda undervisade i den stora fysikkursen på 150 poäng. Målet var att få de båda lärarna att arbeta medvetet och mer intensivt med språket.

– Fysikläraren kan självfallet fysiken, begreppen och de teoretiska modellerna och de har tolkningsföreträde. Men här gällde det att tänka kring språket i fysikundervisningen tillsammans med en språkdidaktiker, säger Maria Kouns.

Under resans gång har lärarna reflekterat över var och hur de språkliga aktiviteterna fungerar bäst, och utvecklade utifrån det olika metoder för att låta eleverna prata och skriva om fysik.

Avhandlingen visar på nödvändigheten för lärarna att själva jobba sig igenom sitt ämne för att se hur de språkliga aktiviteterna bäst passar in i undervisningen.

– Annars är det bortkastad tid. De måste helt enkelt själva identifiera vad som är språkligt svårt, säger Maria Kouns.

Hon hoppas att både lärar och skolledare kan inspireras av avhandlingen.

– Poängen är ett slags kollegialt lärande. I det här fallet går språkutveckling hand i hand med ämnesundervisningen i fysikämnents teori och begreppsapparat.

Läs avhandlingen här.

Kommentera