elever_gymnasiet
Nya siffror

Språkintroduktion fjärde största gymnasieprogrammet

Färsk statistik från Skolverket visar att antalet elever som går gymnasiets språkintroduktionsprogram har ökat med 77 procent, från 18 700 elever förra läsåret till 33 100 det här läsåret. 

När Skolverket på torsdagen presenterar en sammanställning av gymnasieskolans elevstatistik står det klart att språkintroduktion växt förbi både estetiska- och teknikprogrammet för att bli det fjärde största programmet på gymnasiet.

– Även om det kan vara tufft att ta emot många nyanlända är det viktigt att inte tumma på utbildningens kvalitet. Ge eleverna individuella studieplaner med tydliga mål och satsa på att utveckla deras andra ämneskunskaper samtidigt som de lär sig svenska. Här spelar studiehandledare på modersmål en mycket viktig roll, säger Anna Österlund, enhetschef på Skolverket.

Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén tycker inte att siffrorna är så anmärkningsvärda, utan de bekräftar bara vad som redan var känt.

– Många flyktingar som kommer är ju i den åldern, slutet av grundskolan eller gymnasiet. Man har också sett att de som åldersmässigt egentligen har ett år kvar i grundskolan lyckas bättre om de får börja på introduktionsprogrammet istället.

Hon pekar på att även om det leder till vissa svårigheter i skolan just nu så beror det på en exceptionell och tillfällig situation.

– Andelen nyanlända har ökat både på ställen där man har erfarenhet av att jobba med de eleverna, men också på ställen där man inte har någon erfarenhet av det. Det finns utmaningar i båda fallen, som ser lite olika ut. Men man kan inte organisera allting som att det här är en normal situation för det är det inte. Men även på sikt kommer det finnas ett behov av språkutvecklande arbetssätt, fler SFI-lärare och så vidare.

Allra störst är samhällsvetenskapsprogrammet med 55 100 elever, följt av naturvetenskapsprogrammet med 40 900 elever, ekonomiprogrammet med 38 500 elever och språkintroduktion med 33 100 elever.

Totalt 339 400 elever i gymnasieskolan, en ökning med 16 300 elever sedan förra läsåret. Den största delen av ökningen, 14 400 elever, finns inom språkintroduktion.

– Det är en utmaning att på kort tid erbjuda utbildning till så många nya elever. De samordnare som vi erbjuder kommunerna bidrag till har en nyckelroll. De kan se till att skolornas resurser används rätt och underlätta för nyanlända elever att gå vidare till annan utbildning, säger Anna Österlund.

Kommentera