helena_von_schantz_810

– Just språklärare har extra behov av kontakt med målspråksländerna, att uppdatera sina kunskaper om landet och upprätthålla sina kunskaper. En fransklärare ska helst komma in i klassrummet med en fläkt av Frankrike, säger Helena von Schantz.

Språklärarnas riksförbund

Språklärarna samlas

Under helgen träffas 250 språklärare i Uppsala, som ska fräscha upp språkkunskaperna och diskutera yrkets ställning. 

I helgen arrangerar Språklärarnas riksförbund deras årliga fortbildningsdagar på Blåsenhus, Uppsala universitet, som samlar lärare från hela landet.

Dagarna sparkas igång på fredag kväll med en namnkunnig paneldiskussion om språkets ställning, språklärarnas villkor, obligatorium och fortbildning.

– Just språklärare har extra behov av kontakt med målspråksländerna, att uppdatera sina kunskaper om landet och upprätthålla sina kunskaper. En fransklärare ska helst komma in i klassrummet med en fläkt av Frankrike, säger Helena von Schantz, ordförande för Språklärarnas riksförbund.

Panelen kommer bland annat att bestå av gymnasieminister Aida Hadzialic, Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson, Skolverkets generaldirektör Anna Ekström – och Helena von Schantz själv.

Tillställningen pågår även på lördagen och under dagarna kan deltagande språklärare ta del av föreläsningar, workshops och nätverk. Syftet är att fortbilda sig, fylla på materialbanken och träffa andra språklärare.

– Aktiviteterna kan vara både allmänna och för specifika språk, säger Helena von Schantz, som dock menar att de deltagande lärarna borde få kompensationsledigt när de fortbildar sig på helger.

– Tidigare var fortbildning något självklart. Nu betraktas det som en julklapp från rektorn, säger hon.

Helena von Schantz berättar att Språklärarnas riksförbund även planerar att hålla nordiska språkdagar i april 2016, i Uppsala eller Stockholm. Tanken är att språklärare från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige ska delta. 

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm