linkoping3

Utvecklingsledarna bakom projektet: Desiré Johansson, Nina Petré, Kristina Bengtsson, Peter Weiding, Helena Forsberg och Gesine Roth-Ljungman.

Projekt

Språkutveckling på schemat

På Nya Munken bryter man schemat för att eleverna ska kunna jobba med språkutvecklande pass. Projektet är en fortsättning på läslyftet med syftet att öka måluppfyllelsen.
– Språk ska inte vara något som bara språklärare jobbar med, säger Desiré Johansson, en av initiativtagarna till projektet.

På högstadieskolan Nya Munken i Linköping bryts det ordinarie schemat under sex dagar om året och i stället för vanlig undervisning deltar eleverna i olika teoretiska och praktiska språkutvecklande pass.

Ett av passen går ut på att slappna av och läsa en valfri bok, ett annat pass går ut på att eleverna ska analysera lokaltidningens innehåll. Samtidigt som en grupp lärare träffas för sambedömning av de nationella proven håller de övriga lärarna i passen.

Tillsammans med fem andra förstelärare startade Desiré Johansson, lärare i svenska och engelska, projektet ”Språkutveckling i alla ämnen” för tre år sedan.

– Passen involverar alla ämnen. Vi vill få eleverna att förstå att språket är en viktig del i i alla ämnen och inte bara i svenskan. I varje pass finns ett tydligt syfte, enkla instruktioner för genomförande och hänvisningar till det material som behövs. På så sätt kan vem som helst hoppa in för att hålla passen, säger Desiré Johansson.

Från början fanns ett fåtal pass men under åren som gått har kollegiet på Nya Munken byggt upp en stor bank av pass som täcker alla ämnen.

– I några av passen får eleverna chansen att lämna skolans lokaler för att till exempel besöka Gamla Linköping, domkyrkan och orientera sig i stadskärnan. Vi vill även få våra elever att läsa mer så vissa pass är utformade så att eleverna får slappna av och läsa en bok. Ett annat pass går ut på att dissekera lokaltidningens olika delar, säger Desiré Johansson.

Syftet med projektet är att höja måluppfyllelsen i alla ämnen, skapa en organisation som stödjer sambedömning av nationella prov och främja det kollegiala lärandet.

Efter att skolans undervisande personal genomgått läslyftet såg utvecklingsledarna möjligheten att fortsätta arbetet under projektdagarna.

– Vi ville hålla läslyftet levande och förvalta det som våra kollegor lagt så mycket tid på, det är otroligt viktigt för kompetensutvecklingen. Vår tanke är att det under dessa dagar ska finnas möjlighet till ämnesfördjupning. Många lärare upplever att de inte hinner med allt inom ämnets ramar, då är projektdagarna en möjlighet att lägga in moment från det centrala innehållet, säger Desiré Johansson.

Under de sex projektdagarna ska varje klass ha genomgått de pass som skapats för deras årskurs, så att de året efter kan bygga vidare på sina kunskaper. Sedan projektet startades har har eleverna fått bättre studieresultat.

– 2014, innan projektet, hade skolans elever ett meritvärde på 225 poäng och 2016, efter två år med projektet, hade eleverna 244 meritpoäng, säger Desiré Johansson.

Hon berättar vad de vill uppnå med projektet:

– När man har gått tre år på Nya Munken ska eleverna ha fått en ryggsäck fylld av metoder och strategier som kan underlätta arbetet i alla ämnen. Vi ser att våra elever kommer väl förberedda till gymnasiet och lyckas bra, det är projektdagarna en bidragande faktor till.

Kommentera