Annons
Fredrik Malmberg, generaldirektör Specialpedagogiska skolmyndigheten. Foto: SPSM/Mikael Damkier

SPSM efter stor skolenkät: Vi måste fånga de elever som faller

Publicerad 22 april 2020

Debatt Pandemin innebär en upp och nervänd värld för barn och ungdomar, och elever som redan innan krisen hade behov av stöd är en riskgrupp. Det skriver Specialpedagogiska skolmyndighetens generaldirektör Fredrik Malmberg.

Pandemin innebär stora påfrestningar för de som jobbar i skola, förskola och fritidshem. Och pandemin innebär en upp och nervänd värld för barn och ungdomar. Elever som redan innan krisen hade behov av stöd för att klara undervisningen, eller som har problem med den egna motivationen eller stökigt hemma, är helt klart riskgrupper.

Oavsett vilken elev som faller så måste vi fånga. Och ”vi” är inte bara skolan. Liksom många slutit upp för att vårdpersonalen ska klara vårdens utmaningar så måste sektorer, organisationer och myndigheter som finns runt barn och unga och runt skolans personal ta ett kliv fram och fråga: hur kan vi hjälpa skolan?

I slutet av mars skickade Specialpedagogiska skolmyndigheten ut en enkät för att höra hur behoven hos eleverna ser ut nu i krisen. Vi fick in drygt 700 svar på bara ett par dagar från de som jobbar i skolan. Hälften svarade att eleverna har större behov av stöd nu än vanligt och 66 procent bedömde att behovet av stöd ser annorlunda ut nu än vanligt.

När skolorna fick rangordna vad de behöver hjälp med så kom önskemål om pedagogiskt och tekniskt stöd för att klara undervisningen högt upp på listan. Och de önskemålen är lätta att adressera: skolledare, fristående och kommunala skolhuvudmän och skolmyndigheter är de som ska leverera det stödet.

Fler sektorer behöver kliva fram och hjälpa till.

Men skolorna efterfrågade också hjälp att stötta föräldrar i hur de ska orka och kunna hjälpa sina barn när nu stor del av undervisningen har hamnat hemma vid köksborden. Och de efterfrågade teknisk support och stöd för att alla elever ska kunna jobba digitalt hemifrån. Där behöver fler sektorer kliva fram och hjälpa till.

Utan förberedelsetid har tusentals lärare och rektorer kastats ut i ett läge där nya lösningar måste hittas och där en redan tuff börda många gånger blivit tyngre. I det läget vill Specialpedagogiska skolmyndigheten säkerställa att vi ger vårt stöd på bästa sätt. Vi har utökat kapaciteten i vår rådgivningstjänst Fråga en rådgivare dit alla är välkomna att ringa – alla i skolan, liksom skolhuvudmän och vårdnadshavare.

I mitten av april anordnade Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolverket, Sveriges kommuner och regioner och Friskolornas riksförbund två webbseminarier där vi bjöd in skolchefer och rektorer att ställa frågor och uttrycka behov de har.

Skolorna efterfrågade hjälp att organisera sig och få resurserna att räcka till för de många mellanvarianter av distans- och klassrumsundervisning som den stora frånvaron av elever i grundskolan kräver. Det fanns oro för de elever i gymnasieskolan som av olika anledningar inte klarar situationen med distansundervisning. Och oro för de elever i grundskolan som inte kan hantera den röriga situation som egen, klasskompisars eller ordinarie lärares höga frånvaro innebär. ”Vi har elever som bara zoomar ut nu när det vanliga klassrummet försvunnit” som en rektor uttryckte det.

De två webbseminarierna går att se i efterhand på spsm.se.

I kristider prövas ledarskapet och kraven är stora på att skolledare ska ge lärarna de förutsättningar de behöver och se till att få loss de resurser som behövs. Här har Sveriges skolledarförbund, Lärarförbundet Skolledare och Ledarna viktiga roller att fylla och de har förstärkt sin rådgivning nu under pandemin. Vi står redo i vår frågetjänst att bistå skolledare med ett team av rådgivare från Specialpedagogiska skolmyndigheten som har erfarenhet av skolledarskap.

Vi fortsätter att erbjuda digitalt stöd och rådgivning enskilt till skolor och vi kommer under senvåren att arrangera fler digitala möten och bjuda in skolchefer via de 16 regionala samverkanskontor som vi precis har startat.

Vad mer kan vi göra? Vi vill veta, så hör av er. Vad mer kan andra sektorer göra för att stötta skolan? Den fantastiska uppbackning som vårdens personal har fått borde även finnas för skolans personal. För där måste de starka armarna finnas så att inga barn eller unga faller nu.

Fredrik Malmberg, generaldirektör Specialpedagogiska skolmyndigheten

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons

Kommunen erbjöd politiker coronaskydd – men lärare nekades

Corona

"Jag blir både förbannad och fundersam", säger LR:s Niclas Wahlgren.

Annons

Bildlärarens brev till Skolverket: "Efter oron kommer ilskan"

Öppet brev

"Dessa förändringar innebär en katastrof för bildlärarkåren", skriver bildläraren Ann-Sofi Viklund.

Kommentera
Coronaviruset

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Corona

”Lärarnas oro har varit befogad.”

Annons
Annons

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Corona

Beskedet om att gymnasiet ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum är oroväckande, enligt LR. 

Annons

Gymnasieläraren Robin: ”Positivt men tufft”

Corona

Det här efterlyser han för att kunna planera resten av vårterminen.

Nya coronaråd för gymnasiet

Corona

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum.

Så många högstadieskolor undervisar på distans

Corona

Här är resultatet av Skolverkets snabbutredning.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

Friskolor

Kommunlistan: Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

Friskolor

”Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna”.

Debatt

”Barnens bästa måste få gå före affärsintressen”

Debatt

”Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla förslag för att öka likvärdigheten”, skriver Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S).

Kommentera
Forskning

Forskning: Därför brister elevernas historiekunskaper

Forskning

”Systematiska grundproblem som är orsaken bakom bristerna.”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Undervisning

Läraren och författaren Anders Tidström om en metod som lätt viftas bort.

Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Skolbibliotek

Kraven skärps – måste vara bemannade av utbildad personal.

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons